Prenumerera
Prenumerera

Felräkning i ambulansflygets budget – pengarna räcker inte till

För andra gången gillt gar nu kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg misslyckats med sin budget. Verksamheten har endast varit igång i ett år, men ändå har man lyckats uppnå ett minusresultat på 56 miljoner kronor. Detta enligt den egna delårsrapporten i augusti.

Totalt sett behöver antalet beställningar på flyg ligga på 500 timmar per månad, men hittills har de endast legat på cirka 380. De egna revisorerna kallar nu budgeten för orealistisk och menar att konsekvenserna kunde ha förutsatts långt tidigare.Enligt en granskning som gjorts av Dagens Nyheter har en återkommande trend varit att diverse tekniska problem drabbat sjuka patienter. Detta har lett till att Karolinska institutet, exempelvis har fått ordna med egna transporter av svårt sjuka personer.

Ola Karlsson, moderat och styrelseordförande inom förbundet menar däremot att man kan klara av målet om 500 timmar per månad, alltså 6 000 per år. Han säger att det helt enkelt bygger på en förhoppning om att de egna medlemmarna faktiskt beställer av företaget. Dessutom nämner han även att man, från juli till september har uppnått de månatliga siffrorna i budgeten.
“Jag har väldigt svårt att se att professionen väljer bort att transportera svårt sjuka patienter för att ekonomin är dålig”, säger han i en intervju med Dagens Nyheter.