Prenumerera
Prenumerera

Klovstenar – gränsen mellan socknar och marker

Klovstenar, eller “klåfsten” som de kallades förr var stenar som användes för att utmäta gränserna mellan marker, socknar och dylikt förr i tiden. Inte minst längs med gårdarna vid Mölndalsån, i Härryda utanför Göteborg eller landerierna Johanneberg och Liseberg i Göteborgs innerstad, något Arkeologerna skriver på sin hemsida. Arkeologerna är en konsultverksamhet och del av myndigheten Statens historiska museer.För precis 401 år sedan, när Sveriges andra största stad grundades av Gustav II Adolf tillhandahöll man tre och jordbruksprodukter för att staden skulle kunna befolkas. En kronoallmänning upprätthölls därför bland annat i Landvetter och Härryda. På kartorna som överlevt historien finner vi alltså “klåfstenarna” som lät avgöra vart gränsen gick. Ett antal finns till och med kvar i dag, skriver Arkeologerna på sin hemsida.

Exakt vem som bodde, ägde och utnyttjade vad är svårt att veta. Kvar lever Göteborgarna med dessa undangömda, ofta ljungklädda (Västergötlands landskapsblomma) påminnelser om vilka som en gång byggde upp staden.