Prenumerera
Prenumerera
avskeda personal L S
Av Arne Müseler / www.arne-mueseler.com, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98215920

FHM: Vaccinet Nuvaxovid pausat för personer 30 år och yngre

Det proteinbaserade covid-19-vaccinet Nuvaxovid kan inte ges till personer som är 30 år och yngre. Folkhälsomyndigheten har tagit ett temporärt beslutet som gäller från och med idag för just detta vaccin.

”Bakgrunden till beslutet är signaler om ökad risk för hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit). Data från Australien pekar mot en ökad förekomst framför allt hos yngre i samband med vaccination med Nuvaxovid”, skriver FHM i ett pressmeddelande.Rekommendationen finns nu av försiktighetsskäl och kommer att gälla tills den dag det finns fler studier att ta ställning utifrån. Vaccinet kommer fortsätta användas för personer 31 och äldre.

– Vi följer läget noga och inväntar mer data. Men den som är yngre och nyligen vaccinerad med Nuvaxovid behöver inte vara orolig. Risken är väldigt liten och man kan fortsätta med nästa dos med ett annat vaccin, säger Sören Andersson, chef för enheten för vaccinationsprogram i pressmeddelandet.

Nuvaxovid har brukats i relativt liten utsträckning i Sverige. Ungefär 7 000 doser har sammantaget använts.