Prenumerera
Prenumerera
By Aelfric and anonymous translator - http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Cotton_MS_Vespasian_A_XIV, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86706954

Ett språk som trängdes undan återuppstår – keltiska väckelserörelsen

Den korniska språkväckelsen (korniska: Dasserghyans Kernowek, lit. betyder korniskans uppståndelse) är en pågående process för att återuppliva användningen av det korniska språket i Cornwall, England.

Korniskan är ett keltiskt språk vars sista modersmålstalare sägs ha dött under slutet av 1700-talet.

Korniskan började redan trängas undan under 1200-talet, men dess nedgång hade börjat redan med spridningen av anglosaxiskan på 300- och 400-talen.