Prenumerera
Prenumerera

Krönikör Erika Stensson: Ideologiernas död eller möjligheten till ett nytt samhällsbygge?

Politiska ideologier både inom vänstern och högern har en stark tendens att utgå från ett tänkt idealsamhälle med idealmänniskor däri. Inom vänsterliberalismen som i förlängningen strävar efter globalism finns idén om den totalt fria människan som inte äger något och lever ut sexuellt fullt och helt utan tabun och normer. Hon behöver så gott som aldrig stöd el hjälp av sin omgivning ,förutom möjligtvis staten som i sin tur kontrollerar och dikterar hennes livsvillkor.

Inom högerkonservatismen finns drömmen om den oinskränkta makten i det offentliga skött av patriarkatet och den perfekta kärnfamiljen i det privata. Kärnfamiljen med den vackra och sedesamma kvinnan och modern som tjänar sin man och sina barn. Mannen är överhuvudet i den enhet som är familjen. Homosexuella undanbedes att agera ut offentligt och den yttersta makten sköts av ett antal inflytelserika familjer som också har sina förgreningar inom globalismens maktelit.

Men ingendera ideologisk teori utgår från det befintliga samhälle vi lever i nu och med de människor som är formade av den tidsandan som råder idag samt vad som förekommit den. De bägge ideologierna utgår istället från klichéer av verkliga människor då deras idealsamhällen aldrig existerat historiskt. I bägge teorisystemen blir människan underordnad makteliten och mister sin kreativa potential, handlingskraft och frihet.

Frågan är därför om inte höger och vänsterperspektivet är överspelat då globalisterna troligtvis alltid styrt bägge idériktningarna. Ingetdera system leder framåt varken för individen eller kollektivet men vår historia finns i dessa två system varpå vi kan ta avstamp i dessa när och om vi skapar ett nytt samhällssystem.

Västvärlden går stadigt mot en kollaps genom det kaos som massmigrationen, lågkonjunkturen och klimathotet skapat vilket varit en medveten strategi av globalisterna för att centrera makten till en ny världsordning där eliten styr ett helt teknokratiskt samhälle. Men förutsättningen för det är att världens befolkningar reduceras genom massvaccinationer, antibarnpropaganda, aktiv dödshjälp och hbtq- rörelsens exploatering av sexualiteten.

Vad är då lösningen på detta kaos och vilka ideologier kan ligga till grund för bygga upp ett nytt system? Newage-rörelsen har sina lösningar om en medvetandeförhöjning och ett andligt uppvaknande, högerkonservatismen har sina lösningar som framförallt kokar ner till återställandet av kärnfamiljen och ett hierarkiskt regelverk. Nationalismen har sin lösning om nationernas gränssättning och självständighet och drömmer sig gärna tillbaka till Sveriges fornstora dagar.

För att vi inte ska tappa greppet bör vi hålla ett medvetet fokus kring balans och uppbygglighet och inte fly in i eskapism eller extremism. Vi ska framåt men inte slänga ut barnet med badvattnet, vi ska utgå från det vi är nu men bygga en värld med djup medvetenhet, kraft och stabilitet. För det krävs det både att slå sig fri från det förflutna samtidigt som man har en stark förankring i historien. Vi ska utveckla vårt medvetande och ta tillbaka den andliga dimensionen av oss själva men utan att tappa bort oss i magi.

Den oppositionella rörelsen måste finna gemensamma punkter i de olika idériktningar utan att tappa balansen, det är dess viktigaste uppgift just nu.