Prenumerera
Prenumerera

SD förlorade kampen om biståndet till KD

Regeringsbildningen avslutad och fokus läggs nu på budgeten. Biståndet kan ses som en symbolisk fråga då samtliga partier har kommit överens om en årlig biståndsram på 56 miljarder under de närmsta åren Men under valrörelsen gjorde Sverigedemokraterna klart för både väljare och de andra borgerliga partierna att man ville halvera biståndet, rapporterar Aftonbladet.

Nu har de blågula partierna kommit överens om en fast summa på biståndsramen, tidigare var det enprocentmålet av bruttonationalinkomsten, BNI, som fastställde biståndsmålet. Under 2023 till och med 2025 kommer biståndsramen ligga på 56 miljarder. För nästa år innebär det en minskning med ungefär 1,4 miljarder.

– Vi går ju från att ha ett utbetalningsmål till ett mer fokuserat bistånd och gör en prövning av alla utgifter. Vi har ett väldigt svårt ekonomiskt läge och står inför tuffa tider. Vi har inte bara tittat på summan, utan också hur vi ska använda biståndet och en längre fast ram ger en förutsägbarhet, säger Johan Forssell (M), Sveriges nya bistånds – och utrikeshandelsminister till Aftonbladet.I den nya biståndsramen ska punktinsatser för finansiellt stöd till Ukraina ingå. BNI kommer minska procentuellt men Johan Forssell menar att Sverige kommer förbli ett föregångsland vad det gäller bistånd.

– Sverige tar ett jättestort ansvar i dag och vi kommer att fortsätta göra det, men det handlar ju inte bara om hur mycket pengar man lägger på någonting, utan också vad man använder pengarna till. Vi ökar effektiviteten och kontrollen och gjuter ihop det med handelspolitiken, så vi hjälper människor att stå på egna ben och skapa ett eget välstånd och inte vara beroende av bistånd år efter år säger han därpå till Aftonbladet.

Sverigedemokraternas ingång i förhandlingarna var att behålla biståndsramen som en procentsats av BNI men med en chockminskning. SD ville sätta gränsen på 0,5 procent av BNI medan Moderaterna ville ha 0,7 procent uppger en KD-källa till Aftonbladet. Jämfört med prognoserna under kommande år kommer biståndet att hamna på 0,88 procent av BNI och inte understiga 0,84 procent under en treårsperiod. Ett avskrivningstak införs dessutom. I våras riktades stark kritik mot den Socialdemokratiska regeringen när man avräknade tio miljarder från biståndsramen för att finansiera det ökade flyktingmottagandet till bla Ukraina.