Prenumerera
Prenumerera
© Max Winter

Max Winters tankar om demokrati efter valet

”I Sverige säger man att vi har en demokrati men många hävdar snarare att det är en demokratur. När folket inte har något intresse för att engagera sig eller skapa förändring, så går vi finanselitens ärenden åt dem. Vi ger bort vår makt till så kallade ”experter” som inte är i linje med folkets bästa, utan som snarare bara upprepar den programmering de fått från utbildningar och bryr sig mer om sina karriärer och ställning i samhället än om folket.” förklarar han inledningsvis under vårt samtal.

– Demokratin vänds snarare mot folket när eliten manipulerar massan med felaktig information som de lätt får ut genom mainstream media och skapar en konsensus och ett felaktigt narrativ som gynnar finanseliten. Men folk röstar på detta för att de vill få mer trygghet i utbyte mot frihet.

Det saknades en genuin valrörelse i Sverige i år känner Max. Han är själv 32 år gammal och minns trots allt valrörelser ifrån 200-talets början.

– De valen jag minns tillbaka på var intressanta och väckte mer engagemang. Han konstaterar att det legat en ”våt filt” över valet i år.

Max poängterar även att den stora massan är med på dessa charader, och ”många känner inte att det spelar någon roll om det blir ett maktskifte”. Få engagerar sig i demokratin på riktigt utan vill bara ha ”sitt på det torra” och har en väldigt bekväm och passiv inställning.

Han anser att en debatt måste till kring vad demokrati egentligen är för någonting. Då människor idag har väldigt lite koll på dess ursprung och egentliga syfte som härstammar från antika Grekland. ”Vi köper istället en sminkad version som göder våra egon då vi känner att vi får vara med och bestämma, men egentligen spelar det ingen roll vart vi lägger vår röst i ett riggat system, där du oavsett sida i slutändan får mer eller mindre samma resultat. Ett exempel på det är att de blåa högerblocket vann valet, men att den globala agendan ändå kommer att fortsätta med högre inflation, mat- och bränslepriser, samt ett begynnande kontrollsamhälle när det kraschat helt.””Vissa människor som ändå förstår detta har dessvärre även ett ”savior complex” där det nu tror att SD kommer göra den skillnad de väntar på med sina mandat, men de är samma skrot och korn som etablissemanget. Deras val att inte vara med i regeringen under förhandlingarna kan dock tydligt tolkas som att de är medvetna om vad de kommande åren kommer inbära och att de hellre sitter i opposition för att kunna kritisera och vinna ännu mer stöd inför nästa val. Där Max tror att de kommer vinna en jordskreds seger just på grund av denna strategi.”

Max håller själv fast vid sin egen linje att vi själva måste skapa den förändring vi vill se och att vi inte kan förlita oss på externa krafter och räddare i nöden.

Max har i övrigt blivit känd för sin aktivism och att ha lyckats samlat mycket människor i Sverige.

”Jag tror mycket på det fysiska mötet. Vi kan skapa mer förändring när vi kommer samman via en folklig gemenskap som verkligen personifierar demokratins sanna anda och ifrågasätter etablissemanget.”

Han menar att globalisterna vill skapa en digitaliserad kultur som gör det svårt att träffas fysiskt. ”De vill tvinga in oss alla in i en enbart digital miljö”, tror Max. Frihetsrörelsen genomförde demonstrationer trots pandemilagen för att skapa folkliga sammankomster just därför, förklarar han för oss.

Han vill dessutom under kommande mandatperiod lyfta fram sina erfarenheter och sin vision om en framtida demokrati. Max drömmer om att skapa en ”meritokratisk demokrati” där ansvar ska utkrävas ifrån medborgarna som i sin tur måste vara insatta i frågorna de är med och tar ställning för. Då vi samtidigt behöver fler folkomröstningar om viktiga frågor i samhället, exempelvis NATO frågan, där folket åsidosattes för viljan hos makthavarna. ”Frihet under ansvar är framtiden” avslutar han med att säga.