Prenumerera
Prenumerera
Fotograf: Tomislav Stjepic

EU:s massflyktsdirektiv förlängs

Massflyktsdirektivet kommer att förlängas på EU-kommissionens inrådan. Direktivet aktiverades kort efter att det rysk-ukrainska kriget utbröt i våras och förlängs till den 4 mars 2023. Egentligen sker förlängningen automatiskt om inte EU upphäver aktiveringen men kommissionens förslag är alltså att förlänga.

– Det innebär att aktiveringen av direktivet kommer förlängas om inte något av EU:s medlemsländer skulle stoppa det – vilket förefaller osannolikt givet utvecklingen i Ukraina, säger rättschefen Carl Bexelius i ett pressmeddelande ifrån Migrationsverket.Förslaget innebär att ukrainare som fått skydd enligt massflyktsdirektivet får sina uppehållstillstånd förlängda ännu ett år. Migrationsverket överlägger nu hur de ska gå till väga rent praktiskt för att förlänga tillstånden.

– Vi arbetar inom myndigheten med att ta fram en process för att hantera förlängningen av dessa tillstånd. Vi kommer återkomma med mer information så snart vi kan, förklarar processledare Per Möller i samma pressmeddelande.