Prenumerera
Prenumerera

Krönikör Erika Stensson: Liberalismens besvärjelse

Om en befolkning vill bli riktigt deprimerad för att slutligen gå under ska de göra som Sverige och svenskarna.

De ska först och främst fjärma sig från sin egen kultur och sitt själsliv. Sedan ska de förkasta allt vad en högre mening med livet är.

Därefter ska de hata och avsky sitt ursprung och sin familj. Sedan ska de välja att leva ensamma och bara för sitt arbete.

De ska tvivla och problematisera sin biologiska könstillhörighet. De ska inte skaffa barn och inte ha några djupare relationer med sina medmänniskor eller släktingar. De ska bara ha ytliga sexuella och känslomässiga relationer och sällan umgås över åldersgränserna.

De ska odla ett helt materialistiskt synsätt på både sig själva och sin omgivning, avsky barn samt allt som är livsbejakande och fyllt av hopp.

De ska bruka alkohol och psykofarmaka i mängd och gärna blanda tillsammans. De ska alltid stressa så att de inte kan reflektera kring tillvaron. De ska rusa genom livet och alltid känna stress och otillräcklighet.

De ska förneka den inre kompassen av rätt och fel och aktivt motarbeta sin självbevarelsedrift. De ska konsumera destruktiv och självhatande kultur och förhärliga sina medmänniskors självskadebeteende.

De ska propagera för aktiv dödshjälp, fri abort till åttonde månaden och hata tvåsamhet och kärlek.

Därefter ska de låta människor med våldsamma ideologier ta över deras land och styra och tillintetgöra dem. Amen!

Skribent Erika Stensson