Prenumerera
Prenumerera

Prioriteringen när användare tvingas kopplas bort ifrån elnätet denna vinter

Hela Europa befinner sig i en tung elkris. Priserna skenar och det talas allt mer om att elbrist är ett fullt möjligt scenario denna vinter. Svenska myndigheter ser nu över en prioriteringsordning kring vad som ska släckas ner först om så skulle behövas under årets kallare månader.

Enligt Erik Ek, som är strateg på Svenska kraftnät, kan förbrukningen behöva minskas med tvång genom frånkoppling av vissa abonnenter, enligt ett reportage i Expressen.

Bland annat kan hissar behöva stanna, trafikljusen slockna och vissa hem kan i värsta fall tillfälligt kopplas bort ifrån elnätet. Enligt Svenska kraftnät ökar risken för att en del kunder behöver kopplas bort ifrån elnätet denna vinter om Ringhals 4 förblir nedstängt, rapporterar Expressen.

Det är kommunerna och länsstyrelserna som tar fram en prioriteringsordning för eventuell frånkoppling från elnätet. Hushållen hamnar sist i kön, enligt Expressen.

De segment som står högst upp i denna lista är de som är högst prioriterade till att få el vid brist. Denna prioritering grundar sig på en förordning gällande ”styrel”. Den har flera år på nacken men har aldrig prövats i skarp läge förut.

Prioritetsklasser:

1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa.2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.

3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.

4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.

5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.

6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.

7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.

8. Övriga elanvändare.

Källa: Handbok för styrel, Energimyndigheten (TT)