Prenumerera
Prenumerera

Advokat hade HR-tröja vid besök på häktet – varnas av Advokatsamfundet

En advokat som bar en Hells Angels-tröja i arbetet varnas nu av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Den offentliga försvararen bar tröjan när han besökte sin klient på häktet. Han plockas nu bort från själva ärendet som gäller ett grovt narkotika brott samt grovt vapenbrott, rapporterar Dagens Juridik.

Incidenten skedde i januari 2022 och det var personalen på häktet i Huddinge som reagerade och stoppade advokaten. På tröjan syntes ett märke med texten ”SYL 81” och ”SUPPORT 81”, något som kan kopplas till mc-klubben Hells Angels 81. Advokaten sade sig vara helt omedveten om symboliken på tröjan som han fått i present av en tidigare klient. Han hävdar att han mest använt tröjan vid diverse trädgårdsarbete och har aldrig ägnat sin klädsel någon tanke.

En incidentrapport upprättades på häktet, en rapport som därpå överlämnades till åklagaren. Åklagaren valde att ta saken vidare och advokaten plockades bort som offentlig försvarare i målet. Tingsrättens bedömning var att det ”…framstår som anmärkningsvärt att advokaten, såsom medlem i Sveriges Advokatsamfund och en erfaren advokat, inte tycks ha förstått det olämpliga i sitt agerande. Att han inte gjort detta blir tydligt genom att han i sitt yttrande till tingsrätten – istället för att reflektera över det olämpliga i sitt agerande”.Advokaten ska istället ha fokuserar på att det inte finns bevis för att Hells Angels i sig skulle syssla med kriminell verksamhet, anklagat åklagaren för att denne haft en dold agenda med sin anmälan samt lyft fram det orimliga i att staten ska drabbas av merkostnader för att han har haft på sig ”fel” tröja. Incidenten behandlas nu också av Advokatsamfundets disciplinnämnd i ett disciplinärende mot advokaten.

Advokaten som först ställde sig helt frågande till tingsrättens beslut visar nu ånger inför Advokatsamfundets disciplinnämnd. Han hävdar nu att det var ”tanklöst och mycket olyckligt” att han inleda en diskussion med häktespersonalen beträffande tröjan.

Den berörda advokat beklagar det inträffade och ”uttrycker sin djupaste ånger”, skriver han i yttrandet, enligt Dagens Juridik. Advokatsamfundet menar att en advokats skyldigheter är att uppträda sakligt och korrekt samt på ett sätt som upprätthåller förtroendet för advokatkåren, vilket den nämnda advokaten brustit i.