Prenumerera
Prenumerera

Valsamtal med Jeff Ahl – Bränslepriserna – Traditionell familj och Swexit

Svenska Morgonbladet kontaktar AfS-toppen Jeff Ahl för att få en inblick kring hur han ser på valrörelsen som nu närmar sig sina sista timmar.

Från vilka partier kommer ni ta flest röster undrar vi först och främst blir vår första fråga till den tidigare riksdagsledamoten.

”Det vet jag inte, men jag anser att inget parti äger sina väljare utan att väljarna äger sin röst”, konstaterar han. ”Sedan lägger de sin röst på det parti de anser stämmer bäst överens med vad de själva tycker”.

Är svenskarna mer öppna för AfS-budskap nu än för 4 år sedan undrar vi mot bakgrund av hur situationen tydligt eskalerar i våra förorter på bara några år.

Jeff bedömer att samhälletsklimatet blivit tuffare och att de gör AfS-profilfrågor mer aktuella. ”Vi märker att vi har en stor indirekt påverkan på debatten där återvandringsfrågan oftare dyker upp i debatten”. Han menar dock att detta oftast är retorik för gallerierna från de andra partier. ”…inget riksdagsparti driver frågan på allvar. Vilket går att se om man läser vad de lagt för förslag i riksdagen”, poängterar AfS-toppen.

Alternativ för Sverige har som ambition att ta sig in i riksdagen och det blir då intressant att veta vilket regeringsalternativ de då skulle ställa sig bakom om de får mandat i det svenska parlamentet.

”Den regering som ger oss genomslag i återvandringsfrågan”, markerar Jeff och fortsätter: ”och låter svenska folket folkomrösta om EU-medlemskapet.”

AfS driver Swexit-frågan tydligt. SD lämnade helt det kravet i och med EU-parlamentsvalet 2019.Vilken fråga hade du önskat att media hade lyfte fram mera under denna valrörelse undrar vi och eftersöker en reflektion ifrån den valrörelse som snart är slut.

”Återvandringsfrågan, för tillfället är det mest fokus på integration och om invandringen ska minskas eller inte”, förklarar han. Jeff hade även önskat att glesbygdsfrågorna uppmärksammats mer denna valrörelse och han ser drivmedelspriserna som den primära landsbygdsfrågan i det akuta nuläget.

”Bränslepriserna är fortfarande omfattande och vi som parti har till och med drivit en hel separat kampanj i vintras om de oskäliga priserna. Det finns en mängd åtgärder som kan göras för att kapa priset rejält”. Han bedömer att riksdagspartierna begränsas av EU-regler kring energi och miljö, regler från en union som dessa parti är lojala emot, förklarar Jeff. ”Vi anser att vi bör ignorera EU och till exempel ta bort både koldioxid- samt energiskatten på diesel och bensin.” AfS-toppen menar att andra länder brutit med ingångna EU-avtal och att Sverige då kan göra det för att skydda vår inhemska energiförsörjning, genom att bland annat fritt sänka skatterna på bränsle.

”Tyskland har till exempel brutit mot stabilitetspakten 2002…” och han argumenterar utifrån att andra länder avvikit ifrån Dublinförordningen beträffande sitt asylmottagande.

Ni går bland annat på val som ett konservativt parti. Vad betyder det begreppet för dig undrar vi och gör en ideologisk fördjupning med Jeff.

”Det som kallas värdekonservatism eller traditionalism, beroende på vem du frågar, innebär att man bejakar den naturliga ordningen”, förklarar han. Just därför anser Jeff att män och kvinnor är olika, vilket är en styrka. ”Det innebär att det är heterosexuella par ska vara de som bildar familj, vi ska inte tillåta homo- eller ensamadoption till exempel.”

Jeff anser att ur ett konservativt perspektiv har barn rätt till mamma och pappa i den utsträckning det är möjligt. Han värdesätter den traditionella kärnfamiljen och anser att samhället ska sträva mot att stärka denna samlevnadsmodell.

”Det innebär också för mig att man anser att familjen utgör samhällets minsta beståndsdel och en viktig sådan”.

Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand sa exempelvis i en intervju med Svenska Morgonbladet under kyrkovalrörelsen 2021 tydligt markerat att traditionell familjebildning och inhemskt barnafödande är avgörande för en social reproduktion av svensk kultur.