Prenumerera
Prenumerera

Toppar inom frihetsrörelsen startat ett energiupprop – ”Vägra betala hela elräkningen”

”Energiuppropet” är en satsning/initiativ som frihetsrörelsens förgrundsgestalter, Natalie Jonsson och Max Winter ligger bakom.

” Vägra betala hela elräkningen!”, uppmanar de nu via facbookgrupp ”Energiuppropet”. Initiativet uppmärksammar allt fler i värden börjar ”protestera mot de orimligt höga elpriserna” och anser att även svenskarna ska göra det.

”Inflationen ökar, elpriserna stiger i rekordfart, och det har endast börjat. Detta är något som kommer att påverka ofantligt många hushåll under vintern”, skriver initiativtagarna till till Svenska Morgonbladet. De anser att våra makthavare gör alldeles för lite för att komma till bukt med elpriset och inflationen i största allmänhet. Uppropet framhåller också problematiken med att elbolagen nyligen gått ut med att de vill riva upp bundna avtal som en del kunder har, vilket skyddat kunderna ifrån de höga priserna.

Energiuppropet argumenterar för att de politiska förslag som lagts fram ifrån regeringen är spel för gallerierna som kan göra hela situationen värre på sikt.

”De ekonomiska stödpaket politikerna lade fram som lösning, kommer endast att spä på den redan stigande inflation och skuldmättnad vi ser i dagens samhälle, och förvärra vår ekonomiska situation. Fortsätter vi i denna takt så kan vi se en energi- & ekonomisk kris inom kort.” Detta kommer drabba ”folket”, skriver initiativtagarna på ett pressmeddelanden till Svenska Morgonbladet.

De uppmanar därför det svenska folket att vägra betala hela räkningen och dessutom skriva under uppropet https://www.skrivunder.com/energiuppropet_-_folket_kraver_lagre_elkostnader.Max Winter och Natalie Jonsson vill utkräva ansvar och kräver nu att staten betalar ”överskottet av folkets elräkningar.”

I pressmeddelandet framför de att Sverige har bland den lägsta statsskulden i världen. Därför anser de att detta överskott kan täcka upp elkostnaderna åt medborgarna.

” Våra skattepengar har använts till allt annat än att säkra ett tryggt och stabilt samhälle åt folket. De har glömt bort att makten utgår från folket. Så låt oss påminna dem nu. VÄGRA BETALA HELA ELRÄKNINGEN!”

De hänvisar avslutningsvis i skrivelsen till sin facebooksida https://www.facebook.com/groups/energiuppropet/ där det finns mer information.

Under gårdagen rapporterade exempelvis statliga SVT att Sverige de facto sålt stor mängder el till utlandet mitt under denna kris, vilket samstämmer med det narrativ som energiuppropet lyfter fram, om att politikerna inte gör allt i sin makt för att ordna upp den svenska energipriskrisen.

Initiativtagarna till energiuppropet, Max Winter och Natalie Jonsson, var bland annat drivande bakom den stora massdemonstrationen på Sergels torg i början av 2022, som fick politikerna att backa om vaccinpassen.