Prenumerera
Prenumerera

Tåg utan tågvärdar i Stockholm – men säkerhetskamerorna är försenade

Kameror som skulle ersätta tågvärdarnas arbete kring övervakning blev ett misslyckat projekt hos Stockholms länstrafik. Kamerorna lossnade istället, skriver Mitt i Stockholm i ett reportage.

Nu ska lokförarna tvingas åka ensamma utan annan personal som övervakar tågen när de är igång. I juni 2021 beslöt trafiknämnden att ersätta tågvärdarna med kameror. Det hela budgeterades till 293 miljoner och investeringen bestod av både monitorer och kameror. Med satsningen räknade man med att spara 150 miljoner kronor per år i bland annat minskade personalkostnader. MTR som kör pendeltågen för regionens räkning skulle spara in 350 tågvärdar som lovades andra arbeten.

Fackförbundet Seko protesterade redan när beslutet togs och menade då att miljoner slösats på ett kamerasystem där man inte kontrollerat monteringsmöjligheterna för kamerorna. De har nu skickat in en skrivelse om det till trafiknämnden. Där skriver Seko också om personalflykt, påtvingade omplaceringar, stress, oro, uppgivenhet och vantrivsel som resulterat i personalbrist och inställda tåg.– Det känns otäckt att en kamera skulle kunna lossna i hög hastighet, till exempel när vi kör snabbtåg förbi en perrong. Det finns de som mår väldigt dåligt psykiskt av det här, säger lokförare Moa Friman till Mitt i Stockholm.

SL går till försvar och menar att de satsar på en annan typ av säkerhet, som handlar om mobila team med utryckningsfordon och stationspersonal med särskild utbildning för evakuering mm. Klart är dock att projektet kommer försenas, förklarar MTR. Men man hoppas att alla kameror ska vara installerade till sommaren 2023. Men tågen utan tågvärdar rullar redan i år.