Prenumerera
Prenumerera

Partiet MoD vill psykopatitesta alla ”beslutsfattare i ledande positioner”

Nystartade tvärpolitiska partiet MoD gick denna vecka ut med ett pressmeddelande om att alla ledande politiska beslutsfattare som tjänar över en miljon per år ska genomgå ett PCL-R test. Partiet menar att vore bra för att upptäcka tecken på psykopati. PCL-R står för Psychopathy Checklist Revised och partiet påstår att det är det vanligaste instrumentet för att bedömda psykopati i väst.

Svenska Morgonbladet kan bekräfta att testa finns och är utformat av en man som heter Robert D. Hare som är professor inom kriminalpsykologi vid University of British Columbia.

Anledningen till förslaget är att MoD anser att människor i beslutsfattande positioner, såsom chefer i företag, eller inom stadsförvaltningen, inom kyrkan, polisen, journalistkåren, medicin, juridik och höga direktörer är överrepresenterade inom psykopatispektrat. De hänvisar till psykologen och författaren Kevin Dutton som menar att så är fallet. Partiet MoD har lagt till kategorin människor inom politiska organisationer som har stort inflytande över andra människors liv och MoD anser att samhället bör vara särskilt vaksamma mot detta skrå.

I Sverige har diagnostiseringen och behandlingen av psykopati stora brister då man inte genomför tester i de ovan nämnda grupperna, enligt MoD.

”Men enligt brittiska studier rör det sig om mindre än 1 procent av befolkningen medan andra studier menar att det är uppåt två till fyra procent eller ännu fler. Enligt psykologen Malin Pauli visar omkring 10 procent av alla lagöverträdare tecken på psykopati. För att fånga upp dessa personlighetsdrag används på de flesta håll i västvärlden instrumentet PCL-R (Psychopathy Checklist Revised). Men det är ett instrument med viktiga begräsningar, visar Malin Paulis forskning. Så här förklarar hon i Psykologtidningen 21 december 2020”, skriver MOD i pressmeddelandet.

MoDs förslag går i korthet ut på att man genomför en riktad satsning över hela landet mot beslutsfattare i ledande positioner med en årsinkomst överstigande 1 miljon kronor i syfte att fånga upp underdiagnostiseringen av psykopati i landet. Dessutom vill partiet att Sverige ska se över rutinerna för PCL- R utredningarna i syfte att bredda testets användbarhet. Som testen nu ser ut kartlägger de främst typiska manliga beteende, påstår mot och hänvisa åter till forskaren Malin Pauli. Partiet vill även att de generella kvinnliga dragen för psykopati ska kunna kartläggas. Därpå föreslår MoD också att mer resurser läggs på utredningsmottagningar som just utreder psykopati.

MoD:s partiledare, Andreas Sidkvist

– Det här förslaget är sannolikt betydligt mer effektfullt när det gäller att minska mänskligt lidande, kriminalitet och till och med död än vad Moderaternas förslag om att ADHD-testa barn till invandrare i Stockholms förorter är, säger Andreas Sidkvist (bild) Partiet MoDs partiordförande om förslaget att psykopatitesta beslutsfattare över en viss inkomstnivå.MoD som parti bildades ur den restriktionskritiska myllran och de grupperingar i samhället som kände att det fanns ett för stort tryck på att vaccinera sig. Andreas Sidkvist var initiativtagare till kampanjen ”Kavla ner” som sjösattes för försvara medborgarnas rätt att säga nej till vaccinering under covid-paniken.


Förslaget väckte starka reaktioner hos MoD:s medlemmar och sympatisörer vilket gjort att partiet nu valt att dra tillbaka förslaget. ”Ambitionen är att med andra förslag minska oempatiska människors möjlighet till maktmissbruk och att öka empatiska människors inflytande”, skriver Sidkvist till Svenska Morgonbladet redaktion på fredagskvällen.