Prenumerera
Prenumerera

Krönikör Dan Zündel: Putin – en anti-globalistisk hjälte?

Bland många nationella, konservativa och så kallade ”vakna” människor finns en uppfattning om att Putin och Ryssland utgör en motvikt till globalismen. Den ryska statsledningen med Putin i spetsen anses motsätta sig de internationella finansintressena och sätta sitt eget folk i första rummet. Finns det fog för denna positiva uppskattning av Putins Ryssland? Hos dissidenter finns ibland en slags reflexmässig reaktion att automatiskt göra hjältar av ledare som svartmålas av systemmedia i Väst. Förvisso är det en sund instinkt att misstro systemmedia, men stöd till utländska ledare bör värderas från fall till fall. För tränger man igenom propagandan, som förs både från Väst och Ryssland, framträder en del obekväma aspekter som borde mana till eftertanke hos de som betraktar Putin som en anti-globalistisk hjälte. Med tanke på Sveriges geografiska läge och militära anslutning till NATO är det särskilt viktigt att göra en korrekt analys av Putin och Ryssland.

Som bekant är Ryssland en del av det så kallade BRICS-samarbetet, bestående av Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Av BRICS förespråkare utmålas initiativet ofta som ett alternativ till globalisternas ”unipolära” världsordning under ledning av USA. Vad BRICS tillskyndare ofta glömmer att nämna är att snarare än att vara ett spontant initiativ kring en gemensam vision om en ”multipolär” världsordning är BRICS en skrivbordskonstruktion av globalistbanken Goldman&Sachs dåvarande chefsekonom Jim O´Neill. För ett antal år sedan förutspådde O´Neill att Kina, Ryssland, Indien och Brasilien skulle bli de snabbast växande utvecklingsekonomierna och han menade att denna utveckling måste återspeglas i de globala politikskapande organens verksamhet. Ytterligare en pikant ”detalj” i sammanhanget är att BRICS utvecklingsbank NDB (New Development Bank), som ofta beskrivs som en motpol till ”den västliga hegemonins” finansiella infrastruktur, befolkas av precis samma figurer som sitter i ledningen för Världsbanken och IMF. Exempelvis är vice presidenten för NDB medlem av IMF`s exekutiva styrelse. BRICS-gruppen har vid sina möten gjort utfästelser om att följa målen i FN´s Agenda 2030, inklusive att verka för globalt styre samt att underordna sig Världshandelsorganisationen WTO. Det är svårt att hitta något anti-globalistiskt innehåll alls i BRICS verksamhet och målsättningar. Med undantag för Brasiliens president Bolsonaro gjorde BRICS-medlemmarnas ledare sig också kända som några av de värsta människorättsförbrytarna under pandemibluffen.

När globalisterna initierade den så kallade pandemin spelade Ryssland en ledande roll. Stränga lockdowns, vaccinmandat och förföljelser av dissidenter präglade Rysslands agerande under Coronaoperationen. Den ryska regeringens agerande var väl synkroniserat med resten av världen och följde närmast i detalj direktiven som kom från WHO. Ryssland tog också med rekordhastighet fram ett vaccin under ledning av mikrobiologen med det inte särskilt ryskklingande namnet Aleksander Gintsburg. Även om Putin initialt betonade att vaccination mot Covid-19 skulle ske på frivillig basis dröjde det inte länge innan vaccintvång infördes i Moskva för olika yrkesgrupper. Anställda som vägrade sparkades. Därefter spred sig vaccinmandaten vidare ut i de ryska regionerna och QR-kodade ”hälsopass” introducerades i samma veva. I vissa delar av landet kunde man t.o.m. nekas läkarvård om QR-kod saknades. Införandet av ”hälsopasset” har gjort ovaccinerade ryssar till andra klassens medborgare. Efter att biverkningarna från Sputnik V-vaccinet blivit allt mer uppenbara har den ryska regeringen stoppat alla medborgarinitiativ att systematiskt försöka kartlägga skadeverkningarna av de hastigt framtagna vaccinen. Alla hemsidor som försöker lyfta frågan om de växande vaccinskadorna stängs ned av myndigheterna. Banden till WHO som leds av den gamla kommunistiska gerillakrigaren Tedros Adhanom och primärt finansieras av Microsoftgrundaren och depopulationsaktivisten Bill Gates är nära. Rysslands hälsominister Mikhail Murashko sitter till exempel i WHO`s styrelse

När pandemioperationen initierades våren 2020 beskrevs den av Klaus Schwab från Världsekonomiskt Forum som en avgörande ”triggerhändelse”, en samhällschock som skulle utlösa en omstart och omstrukturering av världsekonomin (The Great Reset/Fjärde Industriella Revolutionen). Den ryska statsledningen under president Putin omfamnade öppet dessa tankegångar och lät Världsekonomiskt Forum öppna ett Center för den Fjärde Industriella Revolutionen i Ryssland. Flera lagar har snabbt drivits igenom som tillåter företag och institutioner att experimentellt utveckla användningen av robotik och AI utan en massa byråkratiska hinder. QR-koder och ansiktsigenkänningsteknik introduceras just nu på bred front i de ryska storstäderna och man har t.o.m. utvecklat ett betaltjänstsystem kopplat till ansiktsigenkänningsteknik. Putin och Kreml är med på konstruerandet av det världsomspännande teknokratiska tyranni som de globalistiska finansintressena vill etablera. Samtidigt planerar den ryska centralbanken att testköra en digital rubel, något som potentiellt skulle kunna utgöra ett allvarligt hot mot medborgarnas finansiella frihet. Kopplat till de redan existerande ”hälsopassen” förstår vem som helst vad det exempelvis skulle kunna innebära för ovaccinerade ryssar. Skapandet av en global digital valuta är en våt dröm som länge närts av den globala finansoligarkin. Ett kontantlöst samhälle skulle radikalt förändra maktbalansen mellan medborgarna och bankerna/staten.Någon kanske invänder att kriget i Ukraina och Västs sanktioner mot Ryssland visar att Putin är motståndare till globalismen. Invändningen vilar på en rad bristfälliga premisser. För det första förutsätter det att globalistiska intressen bara finns företrädda på västsidan och att Ryssland är fritt från den globala finansoligarkins inflytande. Men som vi redan har sett, skrapar man lite på ytan, upptäcker man snabbt det nära samarbetet mellan Ryssland och de internationella globalistiska organen. Det har också framkommit att Europa fortsätter att köpa rysk gas via Kina-till upptrissade priser. Värdegrundssignaleringen mot Ryssland liknar ren och skär teater. Putin har också aviserat att han ämnar delta på Världsekonomiskt Forums årliga Davosmöte 2023. Den andra missuppfattningen utgår från en infantil idealisering av Ryssland där ryssarna endast förutsätts agera utifrån altruistiska motiv utan några som helst egna maktpolitiska ambitioner. På Putins initiativ har till exempel Ryssland lanserat den Euroasiatiska Ekonomiska Unionen bestående av Ryssland och de forna Sovjetrepublikerna med Mongoliet som kandidatland. Unionen har en liknande struktur som den Europeiska Unionen. Nästa steg är att sammankoppla den Euroasiatiska unionen med Kinas ”Belt and Road Initiative”. I förlängningen hägrar sannolikt även den europeiska kontinenten. Enligt min mening är detta ytterligare ett tecken på att Ryssland långt ifrån utgör något ”bålverk” mot globalismen eller garant för skydd av suveräna nationer mot globalistisk integration. Vi har också fått se exempel på hur Ryssland agerar regional ”polis” som när ryska trupper intervenerade i Kazakhstan och kväste det folkliga upproret mot president Nursultan Nazerbayev förra året. Putin som öppet deklarerat att Sovjetunionens sammanbrott var en geopolitisk katastrof verkar av allt att döma vilja återvinna inflytandet över de forna Sovjetrepublikerna.

Putin är knappast en anti-globalistisk hjälte. Måhända representerar Putin och Ryssland en annan form av globalism. I ett sådant perspektiv kan det föreligga reella konflikter mellan Putin och Väst, åtminstone i vissa avseenden. Men det finns också en annan möjlighet. I grund och botten förenas Öst och Väst genom att de har samma finansiella system baserat på fraktionella reserver. Båda sidor är en del av det finansiella bedrägeriet där räntebehäftade krediter skapas ur tomma intet. Det är främst genom det finansiella systemet som bankoligarkin utövar sin kontroll över världens regeringar. Att både Öst och Väst deltog i plandemin visar att vi redan har en slags världsregering som opererar på båda sidorna. Tyvärr har de flesta människor en tendens att falla i farstun för binärt tänkande och falska dikotomier. Många har lurats av Öst/Väst-uppdelningen, trots att den bär uppenbara spår av det klassiska ”good cop, bad cop”-tricket. Det är inte bara möjligt utan kanske t.o.m. sannolikt att globalisterna på högsta kommandonivå dirigerar ”konflikten” mellan Väst och Ryssland/Kina. Det borde inte komma som en överraskning för någon att bankirer ofta finansierar båda sidorna i krig. Lägligt nog har globalisterna preparerat olika krutdurkar runt om i världen som kan användas för att starta krig vid behov, exempelvis i Ukraina, Taiwan, Nordkorea, Syrien, Balkan m.m. Det kan vara värt att påminna sig om att krig ofta fungerat som verktyg för att starta om banksystemet när det har nått vägs ände. Betraktar man konsekvenserna av Ukrainakriget är det tydligt att situationen med avbrott i de globala distributionsleden, stigande bränslepriser och inflation förvärrats av det ryska anfallet. En kontrollerad kollaps av ekonomin erbjuder en utmärkt ursäkt för den ”omstart” av det ekonomiska systemet som Världsekonomiskt Forum aviserat. En annan påtaglig konsekvens av kriget är att sanktionspolitiken mot Ryssland framför allt har skadat Väst. De skyhöga elpriserna slår ut europeiska företag och gör européerna fattigare.

Uteslutningen av Ryssland från det internationella betalningssystemet SWIFT kan vid en omedelbar anblick uppfattas som en fientlig handling men i ett större perspektiv kommer åtgärden att skynda på av-dollariseringsprocessen av världsekonomin och leda till en försvagning av USA´s maktställning. Det verkar dock ha föresvävat få att USA och Väst faktiskt håller på att försvagas per design, trots att Världsekonomiskt Forum i en omtalad reklamfilm från 2016 förutspådde att USA inte längre skulle vara ensam supermakt år 2030. Att som svensk eller europé idealisera Ryssland eller Kina som representerar den andra sidan av NWO-myntet är att göra rejält självmål. Särskilt som det planerade utfallet av ”konflikten” mellan Väst och Kina/Ryssland, som mycket väl kan bli militär, är ett degraderat Europa och USA och ett dominerande ryskt-kinesiskt block, dolt bakom vackra ord om en ”multipolär” världsordning.

Skribent Dan Zündel