Prenumerera
Prenumerera
@ Svenska Morgonbladet

Svenska Morgonbladet talar med Vakengrundare Mikael Cromsjö

Pratar om festivalen och vakenkulturen

För många är Mikael Cromsjö främst känd som initiativtagaren till sajten Vaken.se.

”Jag har studerat datateknik i Sundsvall…Är självlärd programmerare sedan långt tillbaka och växt upp med datorn som verktyg”, förklarar han för oss.

För Svenska Morgonbladet berättar Mikael att han livnärt sig på allt ifrån egenföretagande till att vara IT konsult. ”Jag jobbade som mest under studietiden”.

Sen har han jobbat lite då och då. Det har varit mycket ideellt arbete, förklarar han dessutom. 2004 startade han Vaken.se och började successivt lägga ner sin egen affärsverksamhet. 

Vaken är det alternativmedia som varit med längst. Vi siktade aldrig på att tjäna pengar. Det var från början ett forum för att möta människor och stödja aktivister som delar ut flygblad, berättar Cromsjö.

Vaken blev mer aktiv när corona dök upp. Vid den tiden återvände Mikael Cromsjö från en lång vistelse i Sydeuropa.

Vaken.se är ingen juridisk person. Sidan erhåller inget presstöd i någon form. Sen finns det en förening som Mikael driver som sköter kassaflödet. Denna förening hjälper diverse projekt via insamlingarna på sidan. Föreningen står för den IT-kunskap som erfordras för att driva Vaken.se.

”Vi finansieras helt via finansiärer och donationer och annonsintäkter. Nu får vi ett överskott” och han förklarar att ingen lever på dessa intäkter. ”Överskottet går direkt till att sponsra olika eventen som sker i Sverige”.

Vaken har betalat för flygblad, affischer och banderoller för många alternativa marscher. ”Vi är som en liten fond”, konstrar Mikael Cromsjö med stolthet.

Politisk bakgrund

Jag insåg att både högern och vänstern var felaktiga och bedömde rätt tidigt i livet att detta felaktiga högervänster-spektrum skapats medvetet, för att ”lyfta fram fel frågor för folket.” Därför har han sällan röstat. Vid några enstaka tillfällen har han gett en röst till Piratpartiet och Miljöpartiet, vilka förr om åren inte hade en tydlig höger – eller vänsterprofil.

”Ja har en egen politiska analys och för mig ska det vara så lite statlig inblandning som möjligt”. En väldigt begränsad kontroll ska gälla vanliga människor, säger han, ”medan finanseliten ska regleras mera, så att de inte växer till globalistiska maktsfärer…fri marknad är idag bara ett begrepp. Alla små aktörer kontrolleras”.

De första aktivistkampanjerna som Vaken drev hade ”ganska mycket fokus på kriget mot terrorismen efter 11 september” och den djupa staten som påverkade detta. De drev också kampanjer om den ”korrumperade läkemedelsindustrin och banksystemets kontrollsystem”. 

Mikael förklarar att mycket har förändras sedan början av av 2000-talet. Miljöpartiet är inte längre en verklig miljörörelse och vänstern prata mest om minoriteter och har tappat fokus på kapitalet.

Miljöpartiet var en miljörörelse från början poängterar han, men har blivit en klimatrörelse. En miljörörelse menar, Mikael, har en bred syn på allt som rör vår miljö. Det nya Miljöpartiet fokuserar på en eller några få klimat-relaterade frågor på bekostnad av andra viktiga frågor som utsläpp av miljögifter.

Vaken 2004 var helt åtskilda ifrån det politiska livet, ”vi var inte intresserade av att bli politiska”. Mikael Cromsjö berättar att det ”inte fanns någon överrepresentation av någon politisk ideologi hos dem”. Den närmaste politiska kopplingen var att ”Sverigedemokrater hörde av sig till oss och flaggade för att de var beredda att samarbeta, ingen annan vågade.

 ”Det fanns en vänsterpartist som satt i riksdagen som hade regelbundna möten med mig. Han spred inte det till partiet…det var helt enkelt för känsligt”. Mikael konstater att det är först idag man sammankopplar vakenhet med politik.”Många vakna är fortfarande väldigt skeptiska att visa sig själva för mycket, därför är det svårt att bygga organisation och samla in människor.”

Storskalighetens problem

”Fraktalstrukturer tror ja på så att allting håller sig småskaligt”, säger han till oss och förklarar därpå.

Han förordar att man alltid jobbar i små grupper som inte får vara mer än 7 personer på varje möte.

Mikael anser att när grupper växer till 8 personer passerar man en kritisk gräns. Då är det svårt att hålla ihop en grupp. Då uppkommer hierarkier där vissa tar explicita ledarroller. När så sker blir det svårt att ge alla utrymme och gruppen och gruppdiskussionen tappar en del av sin fria dynamik.Ska större organisationer byggas anser han att det ska göras av lokala grupper som i sin tur skickar en representant till nästa nivå i organisationen, där arbetsgrupperna också bara ska bestå utav högst 7 personer.

Mikael tror inte på stora kongresser. Stora grupper kräver mycket starka ledare. Mikael menar att en del av den intellektuella i samtalet går förlorat då. Därför tror han att en nationalstat är en för stor sfär, och vill att vi bryter ner dessa till städer, kommuner och helst till mindre enheter än så.

Förstår de underliggande problemen i vårt samhälle

Han anser att vi behöver hitta roten till alla problem i vårt samhälle – ”grundorsaken”. ”Att bränna koraner eller att bara diskutera invandrarna som problem, som SD gör, är okonstruktivt”, förklarar Mikael. Han vill förstå grundorsaken till varför globalisterna satte igång kriget mot terrorism efter 9/11 och hur detta sen resulterade i krig i världen som resulterade i flyktingströmmarna.

Vakenfestivaler

Under sin 8 år långa vistelse i Sydeuropa – Spanien och Portugal – såg han hur vakna och andliga communities växte fram där. Han hoppas att de vaknas kultur i Sverige ska bli mer communitybaserad.

De senaste två somrarna har Mikael arbetat med att skapa en mer communitybaserad rörelse, och ett led i detta är att sjösätta vakenfestivaler.

”Jag vill ha en gathering, när man campar tillsammans och håller cirklar framförelden.”

Han talade med oss i våras och använde begreppet ”summer of love…sanning, frihet och kärlek” – som en återkoppling till hippiekulturen. ”Det fanns ingen (politisk) medvetenhet på den tiden, på den tiden var den mer naiv, men kärleksfull”, bedömer han när vi talar om just hippiekulturen från 70-talet.

”Hippirörelsen var starka och lyckade” men blev utnyttjad, förvrängd och blev någonting annat från peave, love and understanding när detta omvandlades till sex drugs and rockroll”. Han förklarar att en ny politisk rörelse behöver inrymma mer skepsism för att inte bli lurad igen. 

Hans ambition var att hålla minst 3-4 festivaler denna sommar. Den första samlingen hölls i ett naturreservat utanför Hässelby i sommar. Sedan även en i Göteborg samt flera mindre träffar genomfördes.

Så här skrev han på facebook inför gathering nummer 2.

”Välkommen till vår gathering i Vättlefjälls naturreservat. Genom meditation, chi-gong och trumcirklar möter vi varandra och oss själva. Vi delar healing, workshops och lagar mat tillsammans över öppen eld. Genom cirklar, sång och dans lär vi oss hur vi kan leva i harmoni med naturen. Ta med tält, talrik och vatten.”

Mikael ställer nu upp i riksdagsvalet som kandidat för partiet MoD. ”Den viktigaste frågan för mig är att belysa hur läkemedelsindustrin olagligt har dragit nytta av pandemin genom korrupta politiska organisationer som WHO.”