Prenumerera
Prenumerera
@ Migrationsverket

Födelsetalen i Sverige har sjunkit med nästan 7 procent på 1 år – invandringen ökar

Under 2022 första halvår föddes 54 560 barn i Sverige. Så låga födelsetal har inte Sverige upplevt sedan 2006, enligt officiell statistik. I jämförelse mot första halvåret 2021 har födelsetalen sjunkit med 6,7 procent.

Däremot ökar invandringen igen. Detta är troligtvis en av orsakerna till att Sveriges folkmängd ökade under den ovan nämnda tidsperioden.

”Under första halvåret 2022 ökade Sveriges folkmängd med 0,3 procent eller 35 533 personer…Den 30 juni 2022 uppgick Sveriges folkmängd till 10 487 859 personer, vilket var en ökning med 78 611 personer sedan den 30 juni 2021″ skriver statistiska centralbyrån i ett pressmeddelande.