Prenumerera
Prenumerera

Krönikör Emilia Ögell: Antivaxxer är ett skällsord

”Du tog inte vaccinet och nu är allt som vanligt igen, varför släpper du inte detta och går vidare i livet?”

Jag skulle vilja påstå att det inte är över på långa vägar och det kommer troligtvis aldrig bli helt som vanligt igen. Miljontals människor har kommit till skada efter dessa injektioner och majoriteten av dessa människor får ingen hjälp. En anledning till detta är att vården inte vet hur dom ska hjälpa dom som drabbats.

Det är även så att denna injektionskampanj fortsätter och den 1 september drar den igång igen på riktigt. Sverige har köpt in 7 miljoner doser som väntas anlända under månadsskiftet september – oktober och ytterligare 7 miljoner doser till december månad.

En annan del i denna stora historiska händelse är den enorma splittringen som skett bland människor världen över. Media och myndigheter har gjort allt för att placera oss i två olika läger. Det ena sidan består av dom som enligt etablissemanget är solidariska medborgare, dom modiga som låter sig injiceras med detta nödgodkända experimentella preparat och sedan har vi dom som avstår pågrund av just de faktum att det enbart är ett nödgodkänt preparat och ingen känner helt till varken de kortsiktiga eller långsiktiga konsekvenserna. Denna grupp kallas antivaxxer och det spelar ingen roll om du är för andra vaccin eller läkemedel.

Aldrig har det varit så mycket reklam och påtryckningar för ett vaccin. Det har kommit ifrån alla håll och kanter där eget tänkande har glömts bort och du ska bara gör som alla andra för att inte hamna utanför.

Jag skulle vilja påstå att den globala kampanjen för massinjektion är en psykologisk attack. Kritiskt tänkande, rimlighet, försiktighet och sunt förnuft har definitivt varit en brist vara hos människor sedan kampanjen startat och för mig blir det tydligt att den mest tvättade kroppsdelen varit hjärnan och inte händerna.

Jag frågar mig ofta hur vi ska lyckas ena alla människor världen över igen efter denna globala psykologisk attack.

Budskapet som förmedlats runt om i världen har varit att det är frivilligt men om du inte gör som alla andra och kavlar upp ärmen är du inte en god solidariskt medmänniska och kan komma att uteslutas ifrån diverse sammanhang i samhället.Jag vill verkligen påminna alla om att Frihet är inte frihet om den är villkorad.

Otroligt många människor har känt sig tvingade att ta denna injektionen trots att det inte funnit ett uttalat tvång. Eller har de det? Definitionen av tvång skulle jag säga är att med våld eller via maktposition få människor att göra ett val som de egentligen inte vill göra.

De som sitter på en maktposition är exempelvis myndigheter, politiker eller arbetsgivare eftersom som dom visat under 2021 att dom har makt att kunna neka nyanställning, säga upp dig, neka dig att delta i samhällslivet som gym, bio, resor och andra nöjen. Därför är min upplevelse att tvångsvaccinering faktiskt har inträffat i många fall under de senaste två åren.

Ska vi verkligen särskilja människor efter medicinsk status och utesluta friska människor? En sak många verkar ha glömt bort är att människor med en pågående virus infektion smittar oavsett vaccinationsstatus.

Jag anser inte att man är en antivaxxer när man bara är rädd om sin kropp. Det som förs in i ens kropp ska vara helt frivilligt utan yttre påverkan och påtryckningar. Att ifrågasätta och vara kritisk borde anses som något sunt och klokt oavsett vad man ifrågasätter.

De fria valet är viktigt, vi behöver få göra val som känns rätt för oss själva utan att bli skuldbelagda. Var är världen påväg och vad för typ av samhälle vill vi leva i? Jag vill leva i ett samhälle där vi respekterar varandra och de individuella val som görs.

Låt oss inte glömma att läkare en gång i tiden rekommenderade rökning som något bra, idag vet vi vad just rökning gör med kroppen på sikt.

Det är inte alltid ett lätt val att lyssna inåt istället för allt brus utanför sig själv. Men för att vara sann mot sig själv så är det precis det som behövs. Stå stark, ingen är ensam! Följ min telegramkanal: https://t.me/emiliafriatankar