Prenumerera
Prenumerera

Prisökning på livsmedel – högsta sedan 1975 – ökat med över 13 procent i sommar

Inflationen fortsätter att stiga och inte bara i Sverige. Hela OECD ser kraftigt prisökning och det är nu matpriserna som rusar. Prisökningen på livsmedel är den mest omfattande på 47 år. Även energipriserna fortsätter att rusa.

I OECD-länderna tilltog inflation med 10,3 procent, mätt på årsbasis i juni. Detta framkommer av ett pressmeddelande från den internationella samarbetsorganisationen. I maj var motsvarande siffra 9,7 %. Denna ökningstakt, dessa två månader emellan, har aldrig uppmäts sedan 1988. Ökningen i juni av livsmedelspriserna har varit större än inflationsökningen rent generellt och bedöms ha ökat över 13,3 procent. En sådan prisuppgång på livsmedel har vi inte sett sedan oljekrisåret 1975, enligt di.se.