Prenumerera
Prenumerera
börsuppgång - banker lyfter
CC BY 3.0 TS Pannhuset, Frihamnen i Stockholm där Stockholmsbörsen huserar, efter flytt ifrån Gamla stan.

Börsen uppåt och Bitcoin nedåt

Börsen stängde på +1,07 på fredagen och hade då gått upp med 5,56% under veckan. Den positiva utvecklingen på Stockholmsbörsen var till skillnad från förra veckan starkare än i resten av världen.

Bitcoin hade under gårdagen gått ned från 233 369 på till 228 595 (2,05%) under de senaste 5 dagarna.

                                            1 vecka

NASDAQ Composite         +3,33%

Dow Jones (USA)              +1,95%Dow  Jones (Global)          +3,24%

Vattenfall och elpriset

Under veckan släppte vattenfall sin delårsrapport för första halvåret av 2022 och redovisar där oförändrad underliggande lönsamhet jämfört med förra året. Att periodens resultat minskade från 13,3 miljarder SEK till 10, 3 miljarder förklaras av att förra perioden påverkades av engångsintäkter. 

Företags VD och Koncernchef Anna Borg berättar också om företagets syn den svenska elmarknaden och konstaterar att osäkerheten är stor inför vintern då ingen kan förutsäga hur tillgänglig den ryska gasen kommer att vara. Börsen må ha gått bra denna vecka men ekonomin som helhet och därmed börsutvecklingen är hotad av att förutsättningarna kring energiförsörjningen är osäkra.

”Turbulensen på elmarknaden ökade under årets andra kvartal. I dagsläget är den stora frågan hur tillgången på naturgas i Europa kommer se ut i vinter och ransonering har blivit ett alltmer troligt scenario. Denna osäkerhet har gjort att elpriserna är uppe på nya rekordnivåer trots att vi befinner oss mitt i sommaren då priserna brukar vara lägre. På kontinenten har de i snitt varit 3 till 4 gånger högre än samma period 2021. I Sverige har snittpriserna nära tredubblats mot föregående år men prisdifferenserna mellan landets södra och norra delar är fortsatt stora. I södra Sverige är priserna tydligt kopplade till kontinenten och gaspriset medan priserna i norra landet i snitt har legat på en jämförbar nivå mot 2021”, skriver företaget i sin delårsrapport.

Vattenfalls delårsrapport finns tillgänglig på: https://group.vattenfall.com/se/siteassets/sverige/om-oss/finans/delarsrapporter/2022/q2_2022_rapport.pdf