Prenumerera
Prenumerera

Hovrätten dömer mannen för mordet på Malin 16 – men får bara 5 års fängelse

Häromveckan skrev Svenska Morgonbladet om den 16-åringa Malin Lindström som försvann i Husum efter en bussresa från Örnsköldsvik 1996. Hon påträffades död i maj 1997. En man frikändes av hovrätten för brottet efter att han först blivit dömd av tingsrätten. Högsta domstolen beviljade i maj 2022 resning i målet då ny DN- bevisning fanns att redovisa ifrån åklagarsidan.

Mannen ifråga döms nu för mord av hovrätten men får bara 5 års fängelse för ett mord med vissa bdsm-inslag.– Med hänsyn till mannens ungdom vid gärningstillfället och till den långa tid som nu förflutit sedan gärningen, har hovrätten bestämt strafftiden till fem år, säger hovrättspresidenten Agneta Ögren (ordförande i hovrätten), enligt pressmeddelande från Sveriges Domstolar.

Hovrätten bygger sitt beslut på omständigheter, bevisning och vittnesskildringar ifrån tidigare men genom att addera samman detta med DNA-kopplingen från insidan av flickans byxor, som binder mannen till brottsplatsen, är en fällande dom nu möjlig.

”Hovrätten har efter en värdering av vart och ett av bevisen bedömt att den samlade styrkan i denna bevisning är sådan att det kan ställas utom rimligt tvivel att mannen är den som har berövat flickan livet. Hovrättens bedömning är att de uppgifter som mannen har lämnat, nu och tidigare, inte rubbar den bedömningen”, enligt pressmeddelandet.