Prenumerera
Prenumerera
arbetslöshet - kommner
© Peter Kroon/Arbetsförmedlingen

Staten kommer avlöna invandrare och långtidsarbetslösa att jobba – förslag ifrån Svenskt Näringsliv och LO

Ett helt nytt system för att slussa in ointegrerade invandrare i jobb kommer börja gälla i och med nya regeländringar. Systemet kallas för etableringsjobb och träder i kraft första september i år.

Det som skiljer etableringsjobb ifrån tidigare integrationsstöd är att staten betalar ut pengarna direkt till den långtidsarbetslöse när denna börjar jobba, enligt vad riksdagen skriver på sin hemsida.Vid de flesta lönebidragslösningarna hittills har arbetsgivaren först betalat ut lön och sociala avgifter för att sedan efter redovisade kostnader och lönespecifikationer fått tillbaka en del av summan ifrån arbetsförmedlingen.

Etableringsjobb är en ny modell som kommer vara möjlig för invandrare oh långtidsarbetslösa i största allmänhet. Förslaget till denna nya åtgärd kommer ifrån arbetsmarknadens parter, i detta fall LO, Unionen och Svenskt näringsliv.

– Ju fler som kommer in på arbetsmarknaden desto bättre. Staten tjänar pengar på varje person som får ett jobb i stället för att leva på bidrag, sa Svenskt Näringsliv vice VD Mattias Dahl som kommentar på förslaget till Tidningen Näringslivet