Prenumerera
Prenumerera
CC BY-SA 4.0 Arild Vågen Riksbankshuset på Brunkebergstorg 11 i Stockholm

Riksbanken: Största räntehöjningen på 20 år

Riksbanken höjer idag styrräntan med 0,5 procentenheter till 0,75 procent. Enligt Di.se trodde en hel del ekonomer att höjningen skulle hamna på 0,25 procent som högst.

”Många ekonomier återhämtade sig snabbt under fjolåret. Men de obalanser som uppstått när efterfrågan ökat snabbare än utbudet har förstärkts av Rysslands invasion av Ukraina och nya pandemirelaterade restriktioner i Kina. Detta har drivit upp priserna på energi, olika insatsvaror och livsmedel. Att inflationen är hög i både Sverige och omvärlden är kännbart för hushållen och urholkar köpkraften. Centralbanker världen över stramar nu åt penningpolitiken för att kyla av den ekonomiska aktiviteten och få ner inflationen”, skriver Riksbanken på sin hemsida.Riksbanken kommer nu sluta köpa statsskuldväxlar för att minska den monetära mängden kronor. Genom ett lägre utbud av pengar minskar utbudet av kapital på kapitalmarknaden och då går priset för att låna kapital, dvs räntan, upp.

Investmentbanken Carnegie bedömer att Riksbanken kommer höja räntan med upp till 2 procent de närmaste tre åren för att stävja den inflation som idag överstiger 6 procent.

När Svenska Morgonbladet gör en historisk genomgång av centralbankens historiska räntehöjningar behöver behöver vi gå tillbaka till februari 2000 för att hitta lika stor höjning av den svenska styrräntan som vi gör idag.