Prenumerera
Prenumerera
Av Vogler - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45566812

Ledamot i vetenskapsakademin: Vi har ingen klimatkris

Lennart Bengtsson är en av världens ledande klimatforskare, född 1935. 1993 invaldes han som ledamot i svenska vetenskapsakademin. Under en nyligen publicerad intervju med den tyska tidningen Die Welt poängterar han att världen inte har en klimatkris eller jordbrukskris och att världens matproduktion till och med ökar. Han insinuerar snarare att FN och världssamfundet missleder debatten.

I intervjun påstår Bengtsson att det snarare är diverse krig och inkompetent energipolitik som skapar kriserna. Till Die Welt, fastslår han att kunskap är den bästa medicinen mot klimatproblem och hysteri.Kompetensbakgrund

Han är specialist på att ta fram klimatmodeller och har mellan åren 1975
till 1990 arbetat som forskningschef på ett flertal forskningsinstitutioner.
Han har bland annat varit direktör på European Center for Medium-Range Wether
Forecasts. Bengtsson har även varit direktör för Max Planck-institutet för meteorologi
fram tills han gick i pension. Lennart Bengtsson är numera professor emeritus
vid Universitet i Reading, Storbritannien. Han är filosofie licentiat ifrån Stockholms Universitet 1964. 

Antialarmisten Bengtsson

”Enligt mig bör inte den pågående klimatuppvärmningen betecknas
som en kris”, säger han under den omtalade intervjun.

Bengtsson bedömer att färre personer dör av extremvärme nu än tidigare,
trots att det sker en global uppvärmning. Han anser snarare att det akuta
problemet just nu är krig dåliga politiska beslut kring energi. Han medger att
världssamfundet på lång sikt behöver få ner utsläppen av fossila bränslen för
att neutralisera den globala uppvärmningen, men påstår dock att det inte är det
mest akuta problemet. Bengtsson påpekar även under intervjun är det snarare är
klimatpolitiken är klimatet i sig som oroar honom och säger att Parisavtalet
kan resultera i ”allvarliga ekonomiska problem för Europa.

”Enligt mig är Paris-målen alltför ambitiösa, särskilt for EU, och de borde
anpassa de till det som är tekniskt möjligt…för att undgå allvarliga och akuta
problemför industrin och allmänheten”, säger han även under den omtalande intervjun.

Det står klart att klimatförändringen är en utmaning för oss, argumenterar
han. Men Bengtsson menar att det inte finns ”klara bevis” om hur
mycket detta är en produkt av naturliga cykler och vad som orsakats av mänsklig
påverkan.

Det står klart att klimatförändringen är en utmaning för oss, argumenterar
han. Men Bengtsson menar att det inte finns ”klara bevis” om hur
mycket detta är en produkt av naturliga cykler och vad som orsakats av mänsklig
påverkan.