Prenumerera
Prenumerera

USA: Supreme Court möjliggör abortförbud i delstaterna

”The Constitution does not confer a right to abortion”, står det nu på Högsta domstolens hemsida i USA. Fallet Roe mot Wade avgjordes 1973 av den så kallade Supreme Court i USA, som då fastställde aborträtten som en grundlagsskyddad rättighet som del av rätten till privatliv.  Under våren har de framkommit halvbekräftade källor om att en majoritet i USA:s högsta domstol haft som ambition att riva upp beslutet. Idag togs beslutet om att riva upp den prejudicerande domslutet ifrån 1973 som förbjudit delstaterna från att hindra abort förrän den 24 graviditetsveckan. På domstolens hemsida förklarar de att det är upp till delstatens folkvalda representanter att ta ställning till om tidigare. abort än så ska förbjudas eller inte Beslutet ifrån 1973 är mycket omdiskuterat i framförallt frikyrkokretsar i USA just för att rätten till abort inte uttryckligen står med i den amerikanska konstitutionen från 1783. Konstitutionen undertecknades i Filadelfia den 17 september 1783 och är Förenta nationernas högsta rättskälla. Svenska politiker ifrån båda blocken ställer sig kritiska till beslutet. ”Sorgligt och djupt beklagligt att se hur USA nu krossar kvinnors rätt till sin egen kropp. Högsta domstolens beslut är ännu en påminnelse till övriga världen att detta är en kamp som måste föras varje dag i alla delar av världen. För kvinnors & frihetens bästa”, skriver exempelvis centerledaren Annie Lööf på sin facebooksida efter beslutet.