Prenumerera
Prenumerera
© Byline: Fotograf Johan Wingborg

Kronvittnen införs i Sverige

Sveriges politiker har nu valt att rösta igenom en lag om att införa kronvittnen i Sverige. Ett kronvittne är ett vittne som erbjöds speciella strafflättnader av staten om de vittnar, exempelvis en gängkriminell som är beredd att vittna mot sina medbrottslingar. Idén om kronvittnen härrör ifrån USA och används även i Storbritannien. Ett nordiskt land som också infört systemet är Danmark.

”Uppgifter som ett kronvittne lämnar måste vara verifierbara, konkreta och vara av väsentlig betydelse för utredningen. Exempelvis kan det handla om uppgifter om var stöldgods, vapen som använts vid brott, möten, telefonnummer eller personer befinner sig eller andra uppgifter som på olika sätt kan verifieras”, skriver Riksdagen på sin hemsida. 

Straff för hot mot vittnen och skyddande av brottsling kommer också att skärpas enligt riksdagsbeslut.

Regeringen har också lyckats driva igenom att övergrepp i rättssak, grova fall av mened och skyddande av brottsling ska kunna medföra betydligt längre fängelsestraff än vad de gör idag.

Det nya regelverket och straffskärpningarna ska börja gälla från och med den 1 juli i år.