Prenumerera
Prenumerera

Barn födda under coronarestriktioner – svårare att skola in på dagis

Barn som fötts under pandemin har svårare att känna sig trygga och knyta an till personal på förskolan. Detta förklarar förskollärarna till ett forskarteam på Lunds Universitet som tagit fram en studie som fått namnet ”Avstånd skapar avstånd”. 

– Många pandemibarn har varit väldigt begränsade i sin sociala värld under livets första år, säger Elia Psouni, docent i utvecklingspsykologi vid Lunds universitet och lett studien till SVT.  

Personalen upplever att de minsta barnen har allt svårare att komma in i förskolans miljö från och med efter pandemin. ”Pandemibarnen” tolkar den fysiska distansen mellan personalen och föräldrarna som ett avståndstagande vilket gör barnen otryggare runt personalen, påvisar studien.

– Det verkade som att barnen tänkte “litar inte mamma och pappa på den här personen?” Man ska inte förstå det som att de har förlorat förmågan att bli trygga utanför hemmet men att det tar lite mer tid, säger Martina Andersson Søe som är doktorand i forskarteamet till SVT.  

Docent Psoni har en lång bakgrund av anknytningsinriktad forskning. 2017 publicerade hon exempelvis en studie om barns anknytning till mammor respektive pappor.