Prenumerera
Prenumerera

Debattör Selma Gamaleldin: ”islamist”. Vad betyder egentligen det begreppet?”

Debattartikel: Det finns begrepp som svartmålar partier och förskönar religioner, de bör omedelbart tas ur bruk

”Högerextremist” är ett begrepp som har använts en hel del i dagarna, av media och politiker, om Rasmus Paludan. Vad innebär det egentligen? Det är allmänt vedertaget att begreppet ”Höger” har stämplats på till exempel partierna Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna samt att begreppet ”Vänster” har stämplats på till exempel partierna Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Från begreppet ”höger” verkar vi ha tagit steget vidare mot ”högerextremist”. Vad innebär det egentligen? Och i så fall, vad innebär det att vara vänsterextremist?

På Wikipedia står det om Rasmus Paludans parti Stram Kurs: ”Partiet gick till val på att förbjuda islam i Danmark, att stoppa invandring från icke-västländer samt att utvisa icke-västliga invandrare och flyktingar.” Är det vad politiker och media menar med högerextremist? Alltså att man vill förbjuda en religion (med andra ord: förbjuda yttrandefriheten) samt skicka tillbaka mina föräldrar (invandrare) till sina hemländer och förmodligen även skicka iväg mig (andra generationens invandrare) till ett land som jag verkligen inte ser som mitt hem. Men vad innebär då begreppet ”höger”? Innebär det att Sverigedemokrater och Kristdemokrater vill samma sak som högerextremister fast i mindre omfattning, alltså att man gärna vill strypa yttrandefriheten och skicka hem invandrare fast att allt ska ske försiktigare och lite i smyg? Då borde logiken säga oss att partier som benämns som vänster i så fall står för motsatsen, vilket är yttrandefrihet och invandring. Och i så fall att ”Vänsterextrem” står för extrem yttrandefrihet (typ att man får ha sex inför alla ute på stan) och en extrem massinvandring (totalt öppna gränser).

Ett annat begrepp som jag hör media och politiker prata om är ”islamist”. Vad betyder egentligen det begreppet? Vad är i så fall skillnaden på att vara muslim och att vara islamist? En muslim kan delas in i två kategorier, praktiserande muslim och icke-praktiserande muslim. Båda håller dock Koranen helig även fast att muslimerna i den andra kategorin inte har problem med att bryta mot regler i Koranen som till exempel att ha sex utanför äktenskapet, dricka alkohol eller äta griskött. Men vad är en islamist? Fråga vilken muslim som helst, i Sverige och i alla andra länder ”Har du någon religionstillhörighet?” så kommer alla att svara ”Jag är muslim”. Det finns inte en enda som kommer att säga ”Jag är islamist”. Vad är det i så fall för begrepp som media och politikerna i Sverige har hittat på? Är det ett sätt för politiker/media att dela in dem i fredliga respektive våldsamma: ”Är du muslim så är du fredlig, men så fort du är våldsam så kallar jag dig islamist”?

Hade jag haft en diskussion med Rasmus Paludan och han skulle säga till mig att han är kristen och att han håller Bibeln helig, då skulle jag svara honom att han i så fall är en icke-praktiserande kristen. Jag skulle till exempel berätta för honom att det inte alls är kristet/bibliskt att bränna upp en Koran och att det inte alls är kristet/bibliskt att vilja förbjuda yttrandefriheten. Jag skulle föra fram mina argument så som jag gjorde i min debattartikel till Nya Dagbladet. Låt oss säga att jag istället skulle komma med ett nytt begrepp och säga till Rasmus Paludan ”Du Rasmus, du är faktiskt en kristendomist”. Har det då samma innebörd som islamist, men att det innebär att han istället är en aggressiv kristen?

Det finns inget som heter kristendomist eller islamist. Antingen så är man kristen eller så är man det inte. Samma med islam, antingen så är man muslim eller så är man det inte. Man är antingen praktiserande eller icke-praktiserande muslim, båda håller Koranen helig. Man är antingen praktiserande eller icke-praktiserande kristen, båda håller Bibeln helig.

Att politiker och media använder begreppet ”högerextremist”, om människor som vill förbjuda yttrandefriheten, offentligt bränna upp heliga skrifter och deportera icke-västliga människor, är vilseledande i enlighet med logik och verklighet. Begreppet leder till att vi får en bild målad upp för oss av vad som anses att samtliga riksdagspartier står för. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna åker på kraftig stryk just för att de annars benämns som höger, vilket får folk att känna obehag och kanske till och med ta avstånd ifrån partierna för att de då kommer fram till att partierna bara är ett steg ifrån de avskyvärda högerextremisterna. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna åker istället på en räkmacka eftersom att de är vänster, folk tror då om dessa partier att de är de enda partierna som är för yttrandefrihet och lagom invandring.

Att politiker och media använder begreppet islamist, istället för att benämna personerna som muslimer (så som de själva kallar sig, vare sig de är fredliga eller våldsamma), är vilseledande. Politiker och media vill förmedla att vi bör lita på att de har goda kunskaper om Koranen och att de därför vill lägga begreppet islamist på personer som de anser feltolkar Koranen som våldsam, och begreppet muslim på de som tolkar Koranen som fredlig. Med två olika begrepp har man förmedlat för oss att Koranen med säkerhet är fredlig och att vi inte behöver ifrågasätta det. Men tänk om det egentligen är de praktiserande muslimerna som är de riktiga ”islamisterna”?

Det finns som sagt ingen muslim i världen som kallar sig för islamist. Låt oss då kalla dem för muslimer eftersom det är vad de alla vill bli kallade vare sig de är våldsamma eller fredliga, och ge oss istället utrymme att utöva källkritik för att själva ta reda på om islam är fredlig eller inte.

Nästa gång bör media skriva:

”framförallt pojkar och män i 15-30 års åldern reagerar på koranbränningarna, de kastar mazeltovs på polisbilarna så att bilarna totalt brinner upp, de ropar Allahu Akbar och benämner sig själva som muslimer”

Istället för:

”Islamisterna….”

Men tyvärr, inte ens högermedia vågar göra det, det är uppenbarligen för farligt.

Debattör Selma Gamaleldin