Prenumerera
Prenumerera

Emilia Ögell: IHR en del av det svenska krishanteringssystemet

Debattartikel: Många människor har under de senaste månaderna uppmärksammat att man nu i Sverige håller på att se över våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter och nu till hösten är tanken att riksdagen ska se över om man med hjälp av smittskyddslagen kan införa sanktioner mot enskilda individer vid eventuella framtida pandemier.

Tanken är att grundlagen ska stå stadigt, vara svår att utmana eller förändra och genom detta skapa en trygghet och ett skydd för folket.

Därför är detta är något som har skapat stor oro hos många och frågan som många ställer sig är vad detta skulle ha för konsekvenser för vår rörelsefrihet eller det fria valet vid medicinska ingrepp. Men är det kanske så att ett större hot av vår rörelsefrihet redan har implementerats?

Vad är IHR (International Health Regulations) och vad har dessa föreskrifter för makt?

Många människor har aldrig hört talas om IHR och känner inte till att Sverige gick med på IHR år 2005 och att dessa föreskrifter implementerades i svensk rätt via lagen (2006:1570).

IHR är ett globalt rättsinstrument och det är juridiskt bindande för 196 länder.

De föreskrifter som ingår i IHR åsidosätter och står över den svenska grundlagen.

Genom dessa föreskrifter har Folkhälsomyndigheten uppdraget att se till att beredskap finns vid globala hälsohot och agerar som språkrör för Sverige med uppdateringar om de åtgärder som ska vidtas.

Folkhälsomyndigheten har även i uppgift att agera som kontaktpunkt till WHO och IHR där de har en skyldighet att rapportera om den aktuella lägesbilden.

IHR är en stor del av vårt svenska krishanteringssystem idag och därför behöver Sverige rätta sig efter de krav IHR ställer gällande övervakning, rapportering, anmälan och hantering av hälsohot.

Den 18 januari 2022 valde USA att lägga in ett par förslag om tillägg i IHRs föreskrifter som innebär att vi ger bort ännu mer av vår suveräniteten och i hög grad ger WHO makten att begränsa våra hälsorelaterade rättigheter och friheter ytterligare.

Detta förslag kommer att röstas om den 22-28 maj 2022 i Genève, Schweiz när Världshälsoförsamlingen har sitt 75:e möte och mycket pekar på att förslaget kommer att gå igenom och införas i internationell lag.

Då Sverige redan har gått med på att ge bort en stor del av vår suveränitet genom IHR och via vårt medlemskap i FN och WHO behöver inte dessa ändringar godkännas av den svenska regeringen.

Nämnvärt är även att IHR och WHO har upprättat ett förhandlingsorgan som heter INB och dess uppgift är att aktivt förhandla om en global handlingsplan för att förhindra pandemier samt förberedelser inför sådana.

IHR syfte är att på ett internationellt plan samarbeta för att tidigt upptäcka eventuella hälsohot och på så sätt kunna begränsa spridningen. IHR verkar för att stoppa alla hot som möjligen skulle kunna drabba folkhälsan oavsett om de sprids av misstag eller avsiktligt. Utöver smittsamma sjukdomar inkluderas även allt från kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära (CBRN) hot.

En fråga kvarstår och det är, om IHR står över svensk grundlag hur skyddar vi då våra fri- och rättigheter? Är det en idé att fortsätta kampen för att stärka grundlagen?

Självklart bör vi fortsätta kämpa. Ingen vet helt säkert vad som väntar oss framöver men vi kan heller inte bara ge upp, vi kan inte bara stå och se på när rätten till våra egna kroppar skulle kunna tas ifrån oss. Vi behöver agera och vi behöver se till att våra röster blir hörda.

Vi har under det senaste året fått bevittna hur dem i andra länder infört lockdowns, obligatorisk vaccination trots att det inte hindrar varken smittspridning eller sjukdom och även anläggningar som eventuella smittobärare blir bortförda till.

Obligatorisk vaccination med ett villkorat godkänt anser jag som ett otroligt stort övergrepp och kampen för äganderätten till våra kroppar är en kamp jag inte är beredd att släppa taget om.

Detta skulle kunna bli en verklighet i Sverige när nästa globala hälsohot slår till.

Men jag har hopp! Jag är övertygad om att så länge vi står enade tillsammans, inte ger vika och samarbetar så kommer vi göra skillnad på ett eller annat sätt.