Prenumerera
Prenumerera

Manifestation för vaccinskadade lockade bredd av talare – projektet initierar en patientförening

På valborg genomförde projektet Talaomdet en manifestation i centrala Stockholm vid Observatorielunden, invid Handelshögskolan på Sveavägen.

Projektet Talaomdet syftar till att lyfta fram de vaccinskadade efter covid-19 vaccinet och ge deras berättelser en plats i rampljuset.

Flera hundra människor var samlade vid stentorget nedanför lunden när manifestationen drog igång vid kl 14:00.

Andreas Sidkvist är en av de som ligger bakom de första plattformarna på sociala medier som lyfter denna fråga och var den som byggde Talaomdets hemsida. Han var arrangemangets första talare.

”Lika många anmälningar om biverkningar som på fyra år normalt sätt”, säger han inledningsvis under sitt framförande.  ”Och tidigt visade ansvariga prov på bristande omdöme.” Han menar att Veronica Arthurson, som är chef för läkemedelssäkerhet på läkemedelsverket, sa att ”Konsumenter är väldigt duktig på att rapportera”. Därför anser Andreas att man ”behöver vara båda döv, blind och dum känner jag, för att inte ta de här siffrorna på allvar.”

Representanter ifrån sjusköterskeuppropet närvarade också. Uppropet består utav sjuksköterskor som anser att massvaccineringen inte varit en lämplig strategi för att hantera covid-19. ”Det är dags att släppa hypnosen ifrån Läkemedelsverk och folkhälsomyndighet… stoppa dessa skadliga och dödliga preparat…och se er människor som erfar svåra och dödliga biverkningar..vi vet att mörkertalen är stora”. De kallar injektionerna för ”experimentella”.

Teamet bakom tala om det och alla deras medarbetare hade skapat en presentationsvideo som visade på storbildsmonitor. Där ser åhörarna på vittnesmål från bland annat barnfamiljer vars barn helt förlamats av injektionerna. I vissa fall har barn i Sverige avlidit som ett resultat av allvarliga biverkningar av sprutorna.

Ann-Catrin Larsson

”Jag har förchokat blod, de utreder mig för magcancer…men inget fäller mig. De har skadat min kropp och mitt liv är förändrat…men jag är en krigare…jag tänker aldrig ge upp”, säger Ann-Catrin Hansson som drabbat av allt detta som ett resultat av omfattande vaccinskador. Hon höll ett fantastiskt och utförligt tal inför den samlade publiken som tackar henne med applåder.

Ann-Catrin akutopererade en snabbväxande tumör på höger äggstock som resulterade i att båda äggstockarna togs bort. Tumören var godartad. 10 månader har det tagit för henne att få tid för undersökning av magen hos vården, trots alla dessa problem.

 

 

Dessutom talar de den vaccinskadade 26 åriga ekonomistudenten Jasmin Hashim som Svenska Morgonbladet djupintervjuade veckan innan evenemanget med ett brandtal som belyste hur en ung kärnfrisk student fick sitt liv upp och nervänt av hjärtklappningar som aldrig ville sluta.

Parween Seger

Parween Seger är del utav Talaomdets kärngrupp och talar om den patientorganisation som de startat.

”Det är en patientorganisation och fokus ska ligga på hälsa och välmående”, skriver hon till oss efter evenemanget som svar på en del frågor vi sänt henne. ”Patientorganisationen är ett forum för de drabbade, de ska kunna hitta varandra här. De ska kunna dela med sig av sina biverkningar och vad de har gjort för att hitta en väg tillbaka till välmående. De drabbade ska få tips och råd hur de kan läka. Vi har olika samarbetspartners med fokus på läkning. Inge mer sjukvård, bara friskvård. Det är tid att läka nu mer än någonsin.”

Evenemanget gästades även professor Dolores Cahill, som på många sätt varit en visselblåsare på den internationella hälsoarenan. Professor Cahill har sedan 2020 drivit testen om att personer under 70 inte löpte större risk för att drabbats negativ av covid än om de drabbats av en vanlig influensa.

Hon argumenterar även att RNA-baserade-vaccin gjort med skada än nytta.