Prenumerera
Prenumerera
By AnnCatrin Blyckerts - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66294015

HBTQ-profilen Jonas Gardell vill ha: ”Allmänt förbud mot att bränna böcker”

HBTQ-profilen Jonas Gardell gör ett debattinlägg i Expressen där budskapet är att koranbränning i synnerhet och bokbränning i allmänhet borde bli olagligt i Sverige.

Han drar paralleller till andra världskriget och försöker vädja till svenskarna dåliga samveten ifrån kriget, till försvar för mångkultur. ”Inte långt efter nazisternas maktövertagande i Tyskland utlystes en kampanj mot ”otysk” kultur”, skriver han i Expressen.

Han talar därefter om de illdåd och de mord som tyskarna genomförde vid andra världskriget bokbränningsaktioner. Därefter riktar han fokuset mot Paludan genom att berätta hur sorgsen han är ”över att den här texten ens behöver skrivas. Och lite chockerad att så många svenska intellektuella och samhällsdebattörer försvarar brännandet av böcker, och inte nog med det, ser det som en yttrandefrihetsfråga.”

För Gardell är rätten att bränna en bok inte likställt med yttrandefrihet.

”Att ta ställning för Rasmus Paludans ”rätt” att bränna Koranen, och kokettera med det som om man i och med det intar en modig politisk ställning, är historielöst och, ärligt talat, naivt.”

För Gardell verkar ordet demokrati dessutom vara synonymt med liberalism.

”Naivt i en tid då våra liberala demokratier blir allt färre och Kina tillsammans med Ryssland utropat en ny auktoritär världsordning” skriver han i debattartikeln.

Men han anser inte att bokbränning kan vara en symbol för frihet då tyskarna under kriget använde just bokbränningen för deras propagandasyften.

Han argumenterar för att våra fri – och rättigheter måste ha gränser och anser att antidiskrimineringslagarna är en sådan gräns.

”Därför håller jag helt och hållet med professor Bo Rothstein som för ungefär en vecka sedan på Expressen Debatt väckte förslag om ett allmänt förbud mot att bränna böcker.”

Jonas Gardell vill därmed att ”alla böcker” ska förklaras som ”heliga”.

HBTQ-profilen delade sitt Expresseninlägg på sin faceooksida idag och får där en del kritiska kommentarer. En kvinna skriver att ”väldigt lite gott kommer ur förbud mot hädelse.”

Hon skriver även att ”vurmandet för våldsverkare är också mycket farligt. Våldet kan aldrig få vinna över demokratin eller fri- och rättigheter. Oavsett politisk, religiös åskådning, annan ism eller åsikt.”

En man skriver lite längre ner i kommentarsflödet. Han är minst lika kritisk mot Gardells debattinlägg.

”Vår yttrandefrihet som gäller alla utan undantag anses till och med vara så viktig att den skyddas av våra grundlagar. Grundlagar är nämligen svåra att ändra. Det görs här inte heller några undantag för någon religion. Vi har gudskelov inga lagar mot hädelse i Sverige. Enligt grundlagen har vi alltså rätt att kränkta och håna vilken religion som helst. Vad än Gardell tycker så är det för demokratins skull viktigt att det förblir så.”