Prenumerera
Prenumerera

Valborg: Hyllning till den konservative kulturgestalten Gunnar Wennerberg

Gluntarne tillkom under åren 1847–1850 och skildrar det dåtida studentlivet vid Uppsala Universitet i 30 sånger, Gluntar, text och musik av Gunnar Wennerberg. 

Gunnar Wennerberg var under denna tid aktiv i ett uppsluppet studentsällskap i Uppsala som kallade sig Juvenalerna och som bland annat ägnade sig åt sång av Bellman, utdrag ur populära operor.  Sällskapet tunnades ut i slutet av 1840-talet allteftersom medlemmarna avslutade sina studier och lämnade Uppsala. Det var då Wennerberg började skriva sånger för en mindre ensemble. Sångerna framfördes bland Juvenalerna allteftersom de skrevs med Gunnar Wennerberg själv som Magistern och Otto Beronius som Glunten.

De framfördes med Eugène von Stedingk vid pianot och fick ett entusiastiskt mottagande. Wnnerberg blev berömd på kuppen och förlagen stod i kö för att ge ut Glunten och Magistern.

Duetterna skildrar episoder ur Uppsalas studentliv och tillkom 1847–50. Bland dem kan nämnas En kväll på kyrkogården och Examens-sexa på Eklundshof, som tillkom först under tiden i Skara. Gluntarne, levandegör för 1840-talets studentliv i Uppsala. Man träffar i dem som ett grunddrag den sorglöshetens romantik, som lätt nog blir hemmastadd bland de glada ungdomsskarorna vid ett småstadsuniversitet, helst under en tid, då det var vanligt med överliggare.

Prästsonen Gunnar Wennerberg föddes den 2 oktober 1817 i Lidköping, Västra Götaland. Artikelbilden på honom är av ett porträtt från Västgöta nation vid Uppsala Universitet. Målningen är ifrån 1850.

Tage Tallqvist