Prenumerera
Prenumerera
Lena Hallengren - pandemi - nytt normalläge - corona demonstration
Bakgrundsbild © Roger Ranta (Hallengren) Av http://politik.in2pic.com, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14696340

Lena Hallengren: Än ”är pandemin inte över” – kräver beredskap åt framtida åtgärder

Under förra veckan flaggade Lena Hallengrengren för att Folkhälsomyndigheten nu får i uppdrag att ta fram nya riktlinjer inför en tilltagande covid-19-pandemi.

”Efter över två års pandemi har den gång på gång visat att hur oförutsägbart den utvecklas”, skrev Sveriges socialminister på sin facebooksida i onsdags.

– Även om situationen i Sverige är mycket bättre nu än tidigare anser regeringen att det är viktigt att Sverige har beredskap ifall pandemin förändras på ett sätt som återigen orsakar allvarliga konsekvenser för samhället, markerar Lena Hallengren i regeringen pressmeddelande.

Regeringen gav i förra veckan Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta en fram beredskapsplan för framtida covid-19 kriser. Myndigheten tar nu fram en beredskapsplan för införande av råd och smittskyddsåtgärder.

Enligt Lena Hallengren måste Sverige ha ”beredskap ifall pandemin förändras på ett sätt som återigen orsakar allvarliga konsekvenser för samhället”. Hon uttalar sig således på ett sätt som om att pandemin fortfarande är existerande. Ministern understryker att vaccinering fortfarande är viktigt i synnerhet för alla över 65 år.

”Fortsatt är det viktigt att man är vaccinerad, och Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla över 65 år tar en fjärde dos vaccin mot covid-19”, påstår dessutom socialminister Lena Hallengren i pressmeddelandet.

”I planen ska Folkhälsomyndigheten redovisa en sammanställning av de råd, rekommendationer och smittskyddsåtgärder som kan komma att behöva införas i händelse av en situation under det kommande året där ökad smitta av det virus som orsakar covid-19 riskerar att orsaka allvarliga konsekvenser för samhället”, står det även.

Av allt att döma ser regeringen pandemin som ett högst levande fenomen, även om smittspridningen inte är hög i Sverige just nu. Hallengrens uttalande om ”nytt normaltillstånd” under restriktionsperioden verkar vara högaktuell i regeringens mindset kring deras syn på virus i vårt samhälle.

”Även om Sverige är i ett mycket bättre läge nu med hög vaccinationstäckning, låg smittspridning och få patienter som vårdas för covid-19, är pandemin inte över”, skriver hon på sin facebook i onsdags.

Det finns indikationer om att regeringen förbereder sjukvården för extra insatser med virusoro som orsak. Under dagen presenterade Sveriges finansminister Mikael Damberg en vårbudgeten på en presskonferens. Regeringen tillsätter 500 miljoner för kompetenshöjningar inom vården 2022. I sin argumentation för mer vårdinsatser hänvisar de explicit till coronapandemin, beredskapsbehov och ukrainakriget.

”Coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina visar på vikten av att stärka välfärden och samhällets beredskap. Regeringen har ökat anslagen till hälso- och sjukvården och äldreomsorgen och gjort historiska satsningar för att stärka välfärdens resurser”, skriver de från regeringen.