Prenumerera
Prenumerera

Partiet Rikslagen – nytt parti som siktar in sig på riksdagen och grundlagsfrågan

Partiet Rikslagen växte fram ur den frihetsrörelse som började som ett uppror mot coronarestriktionerna men som även samlade en bredd av argument och grupperingar som ifrågasätter varför nationens grundlagar inte skyddar våra rättigheter och varför media enbart presenterar de politiskt korrekta argumenten.

Svenska Morgonbladet talar med entreprenören och frihetsaktivismens Max Winter som var med och bildade en av de politiska partier som växt fram ifrån den restriktionskritiska myllran.

Frihet – och Sanningsrörelsen blev ett forum och ett utrop för alla de med en alternativ åsikt kring covid och restriktionerna. På sätt och vis symboliserar denna rörelse ett motstånd mot hela den smala åsiktskorridor som samhällseliten skapat för att skydda sina egna intressen.

Max Winter blev en offentlig person vid den första frihetsmarschen som genomfördes i Stockholm under mars 2021, där han var en av initiativtagarna.

”Jag har inte varit i rampljuset före tusenmannan marschen den 6 mars”, förklarar han.

Det var i slutet av 2020 som Max insåg att samhällsutvecklingen börjat bli allt mer problematisk…” restriktionerna var orimlig och ur proportion…det här fick mig att ställa många frågor och jag förstod redan under våren 2020 att någonting inte stämde”

”Jag har alltid vart en människa som eftersträvat och levt mitt liv med frihet som högsta värdegrund”. Max förklarar att han länge jobbat för att bygga upp min egen affärsverksamhet men den gick i konkurs förra året. Han poängterar därpå att han alltid uppskattat att få välja saker själv och han har dessutom tyckt om att resa. Allt detta kom i tydlig koalitionskurs med de restriktioner som sakteligen växte fram från och med mars 2020.

Det var då han ”kände ett kalla och passion för frihetsfrågan”.

”Jag har haft en föreställning om att jag vill verka utanför systemet” konstaterar Max.

22 januari 2022 samlade frihetsrörelsen en så pass stor folksamling på Sergels Torg och regeringen backade beträffande en förlängning av restriktionerna. Det var då Max insåg att han kunde förändra saker inifrån systemet, ”på beslutsfattarnivå”.

 

Partiet Rikslagen

Martin Zetterstedt är fastighetsentreprenör. Han och hans fru kontaktad Folkhälsomyndigheten i början av pandemin och frågade vilka som egentligen hade isolerat viruset. ”Vi fick inga riktiga svar”, berättade han för oss.

Folkhälsomyndigheten ville inte diarieföra skrivelserna ifrån Martin och hans fru. Han gjorde därför en JO-anmälan och det var den första av sitt slag. Det blev en dominoeffekt med 10 000 anmälningar till JO inkom av liknande karaktär.

Ingenting hände med alla dessa anmälningar. Därför startade de Partiet Rikslagen.

Martin är partiordförande medan Max är partiets politiske talesperson.

”Syftet med partiet är att kunna försvara grundlagen och samtidigt stärka den”, säger Max. Han menar att tillfällighetslagar inte borde få skapas och att grundlagen måste förhindra sådant. Rikslagen har en vision av en fristående författningsdomstol som ska kunna underkänna lagar som strider mot en stark grundlag som alltid säkrar medborgarnas fri och rättigheter.

I mars var Max en av initiativtagare till manifestationer runtom i Sverige med parollen ”Rör inte grundlagen”. Han ansvarade för eventet i Stockholm där flera tusen samlades för just denna fråga.

I en rättstat ska lagar vara förutsägbara. Men Max förklarar att det var omöjligt att tolka begränsningarna kring allmän sammankomst som coronapaniken resulterade i. ”Hur långt ifrån varandra behöver man stå för att inte vara del av samma sammankomst?”. Han menar att polisen aldrig kunde svarar på dessa frågan.

”Vi lever tyvärr i ett väldigt bekvämt och komfortabelt samhälle där människor har väldigt mycket tillit till systemet.” Max beskriver detta samhällsklimat som väldigt nativ.

”Granska makten.nu är vår kampanj där vi lyfter fram och belyser felaktigheter och felhanteringen under pandemin”, berättar han därpå

 

Småföretagare – en utsatt grupp under restriktionstiden

Rikslagen vill före ner makten till vanligt folk. Max talar om de småföretagare som drabbats kraftigt. Han syftar på företagare inom eventsektorn, restaurangbranschen och hotellnäringen.

Partiet anser att en starkare grundlag skulle göra det omöjligt för politiker att ändra förutsättningar som påverkar näringsidkare överlevnad utan att ha ett riksdagsval däremellan. Under pandemin ändrade spelreglerna för exempelvis restaurangägare och evenemangssamordnare utan någon större debatt eller tidsfrist. De små företagen, utan stor marginaler, i dessa sektorer drabbades väldigt hårt.

 

Demonstrationsaktivismen fortsätter

Under 2022 har frihetsaktivismen fått till en allt bättre dialog med polisen. Sergelstorgmanifestationen genomfördes med tillstånd ifrån polismyndigheten. Under 2021:s demonstrationer upplöste polisen flera demonstrationer med våld, ett våldskapital som riktades mot bland annat pensionärer, förklarar Max.

Rikslagen vill se ett starkare tjänstemannaansvar och de menar att tjänstemän i större utsträckning ska behöva stå till svars för de beslut de verkställer emot folket om besluten krockar med de fri och rättigheter som grundlagen fastställer.

Partiet Rikslagen anser att all makt ska utgå ifrån folket och inte ifrån eliten. Men Max Winter bedömer att det uppenbarlige finns korruption inom ekonomi, media och politik.

Ett sätt är att ta makten närmare folket är att hålla fler beslutande folkomröstningar menar Han. Partiet anser emellertid att frågan gällande fler folkomröstningar behöver problematiseras.

”Absolut en relevant fråga”, säger Max eftertänksamt, ”men då måste man se helheten också, om det då är så att eliten ljuger via media och manipulerar folket så röstar folk utifrån falsk information”.

”Säger media att IVA platserna är slut och insinuerar att vi måste ha restriktioner tror ju folk på det, oavsett om IVA-platserna är slut eller inte eller om de är slut som ett resultat av nedskärningar i vården”. Max konstaterar att problemet är djupare och lösningen erfordrar en systemkritisk opposition på bred front.

”Media skapade nästa en form av lynchmobb mot ovaccinerade”, förklarar Man. Men han förvånas inte över att det blir såhär.

Därför vill Partiet Rikslagen se att fler alternativa medier växer sig starka, så att fler perspektiv lyfts fram i samhällsdebatten och den mediala rapporteringen.

”Vi har en åsiktskorridor idag som är väldigt trång”. Han bedömer att de som lämnar denna åsiktskorridor utsätts för trakasserier och diskriminering. ”Censuren i sociala medier är till för att upprätthålla denna åsiktskorridor.”

Max förklarar att han blivit intervjuad av SVT vid sex tillfällen men att de aldrig sänd intervjuerna då det han sa kolliderade med det rådande narrativet.

Under februari i år lanserade partier sin kampanj, granska makten, ”på Mynttorget, invid riksdagshuset och slottet, som en symbolisk markering”, berättar Max. Uppropet för att skydda grundlagen är nu ett tema som partiet driver, däribland via en namninsamling som nått 15 000 underskrifter under denna vecka. Partiet Rikslagen överväger även en valrörelsekampanj med temat stärk grundlagen.