Prenumerera
Prenumerera
Av Romanist - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61721154

Föreningsfriheten inskränks för att komma åt deltagande i terrororganisation

Regeringen har lagt fram en proposition till riksdagen om att ändra regeringsformen med syfte att begränsa “föreningsfriheten i förhållande till sammanslutningar som ägnar sig åt eller understöder terrorism”. Ändringsförslaget har lags fram i  proposition ”2021/22:42. Regeringsformen är en grundlag vilket innebär att de krävs två riksdagsbeslut om ändring med ett val däremellan för att beslutet ska bli giltigt. 

Trots att flera tunga remissinstanser, bland annat Amnesty international, slagit larm om att lagstiftningen kan missbrukas i politiskt syfte klubbades det igenom i riksdagen den 6 april. Amnesty menar att lagen öppnar för politiskt förtryck av meningsmotståndare för att den inte tydligt definierar vad terrorism är för någonting. Lagen klubbas igenom utan någon som helst offentlig debatt, skriver Nyatider.  

Grundlagsändringar måste dock godkännas av nästa riksdag som tillträder efter höstens val för att träda i kraft. I kölvattnet av coronarestriktionerna har två nya partier, Partiet Mod och Partiet Rikslagen bildats för att värna grundlagen och deras profilfråga kan aktualiseras nu inför riksdagsvalet om grundlagsändringen hamnar på debattagendan.

Partiet Rikslagen har under april initierat en namninsamling mot just grundlagsändringar som försvagar den svenska demokratin.

Det enda riksdagspartiet som ifrågasätter denna grundlagsändring är Vänsterpartiet.