Prenumerera
Prenumerera
Av U.S. Secretary of Defense - https://www.flickr.com/photos/secdef/50721647742/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97585829/ Av European Centre for Disease Prevention and Control - Visit of Swedish Minister for Health and Social Affairs, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=103160059

Hallengren inviger vaccinfabrik -Talaomdet-projektet ifrågasätter hennes prioriteringar

Det franska läkemedelsföretaget Valneva har upprättat Sveriges första fabrik för produktion av covid-19 vaccin.

https://money.cnn.com/quote/shareholders/shareholders.html?symb=JNJ&subView=institutional

Fabriken finns i Solna och lokalerna tillhörde ursprungligen Statens Bakteriologiska Laboratorium/Smittskyddsinstitutets tillverkningsenhet, enligt Life Science Sweden. Lokalerna köptes upp av det multinationella läkemedelsföretaget Johnson och Johnson år 2013 via dotterbolaget Crucell Sweden AB. Johnson och Johnsons största ägare är Vanguardgroup Inc och BlackRock Inc., vars VD och grundare (Black Rock) Larry Fink uttalat sig i positiva ordalag om globalismen häromveckan. Vanguardgruppen har gjort sig kända för att vara navet i ett globalt investeringsnätverk.

2019 säljs laboratoriemiljöerna vidare från Johnson och Johnson till det franska läkemedelsföretaget Valneva med hjälp av advokatbyrån Vinge.

Avtalsförhållanden mellan privata företag är inte allmänna handlingar och kan inte granskas i detalj. Huruvida det finns långsiktiga utfästelser dessa företag emellan går inte att veta.

https://fintel.io/so/us/dvax

Svenska Morgonbladet hittar inga spår av Vanguardgruppen i aktieägarstrukturen hos Valneva. Men företaget har ett samarbete med Dynavax Technologies Corporation kring vaccinframställningen. Dynavax har Vanguardgruppen och BlackRock som en av deras största ägare.

Nu är det nya produktionslaboratoriet helt färdigställt och invigdes av Sveriges socialminister Lena Hallengren i torsdags.

”Ministern kommer att invigningstala och delta vid en rundtur på den nya fabriken för covidvaccin. Valnevas nya produktionsanläggning är den första av sitt slag i Sverige.”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Regeringens prioritering har väckt reaktioner, däribland ifrån projektet Talaomdet som kämpar för de som skadats av C-19 vaccinen. I projektets kärngrupp finns Ann-Catrin Hansson och Parween Seger som är drivande bakom Talaomdets veckovisa aktioner.

”Vi kände att vi måste agera nu”, förklarar Parween när Svenska Morgonbladet ringer upp henne.

Talaomdet anser att Lena Hallengren felprioriterar. ”Hon fokuserar ju på massvaccinera, massvaccinera och massvaccinera ”, menar Parween.

”Det läggs miljoner på kampanjer för att nått ut till de som inte vaccinerat sig, inköp av fler sprutor och att postcovidpatienterna får stöd”. Men Parween och hennes kollegor eftersöker satsningar för de som drabbats av vaccinskador. ”Var är den delen där de drabbade ska få friskvård…de behöver bli friska”, markerar hon tydligt.

När Talaomdet gör aktioner insänder de förfrågningar till alla ansvariga aktörer, däribland regeringen, läkemedelsbolagen och folkhälsomyndigheten . De utgår ifrån att deras frågor blivit diarieförda.

”Vi skriver och publicerar aktioner som vi mailar till alla aktörer som är ansvariga för coronastrategin, där ingår alla Sveriges regioner”, förklarar Ann-Catrin Hansson från Talaomdet.

”Våra förfrågningar har ignorerats av regeringen, folkhälsomyndigheten och socialdepartementet”, säger Ann-Catrin Hansson till Svenska Morgonbladet och hon bedömer att de inte finns något intressen ifrån dessa myndigheters håll att föra en dialog beträffande de vaccinskadade.

Därmed anser Talameddet projektet att Lena Hallengren behöver avsätta som socialminister då hon om någon bär ett stort ansvar för att de vaccinskadade prioriteras så lågt. Denna veckas aktion initierade en namninsamling med just den uppmaningen.

Ann-Catrin Hansson

Ann-Catrin Hansson menar att det finns stora bristerna i vården, vilket gör att säkerhet kring vaccinen och vaccinskadorna inte kan följas upp. Hon är övertygad om att ”detta resulterat i att antalet biverkningar är ett så stort mörkertal.”

”Inom hälso – och sjukvården finns någonting som heter Nationellt system för kunskapsstyrning”, förklarar Ann-Catrin.

Enligt SKR:s hemsida är detta ett ”gemensamt system för kunskapsstyrning” och ”en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.”

Ann-Catrin har fått svar om att detta organ inom SKR nu uppmärksammat problemet med vaccinskador och att de utsatta bollas mellan olika enheter utan att få riktig hjälp.

Därför ska SKR:s kunskapsstyrningsnämnd, vid nästkommande möte, ta upp vaccinering, vaccinskador och att det finns kunskapsluckor kring detta inom vården, vilket det meddelat Ann-Catrin.