Prenumerera
Prenumerera
Av Rufino - hermandad - friendship, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7783936

Handskakningskrav för att kunna få jobb i Trelleborgs kommun – olagligt enligt förvaltningsrätten

I Trelleborg drev Sverigedemokraterna igenom ett beslut om att inte anställa personer som vägrar skaka hand med någon annan. Det har varit väldigt mycket debatten och starka känslor krig beslutet som tillslut togs i kommunfullmäktige med stöd av bland annat Moderaterna.

Kommunens dåvarande kommunalråd Mikael Rubin (M) ansåg att handskakning tillhör” vanligt svensk folkvett”, enligt Expressen.

Tanken är att personer som inte vill skaka hand med andra ej ska få anställning i kommunen, oavsett vad de har för övriga meriter.

Men förvaltningsrätten menar att detta beslut är olagligt. De anser att detta kan krocka med somliga personers religionsutövning och väljer därmed att riva upp beslutet.
”En sådan vägran som har direkt eller nära koppling till en religiös trosuppfattning skyddas av religionsfriheten genom att utgöra en otillåten inskränkning av den rätt att utöva sin religion som var och en är tillförsäkrad enligt regeringsformen och Europakonventionen och som utgör diskriminering enligt rubricerade lagar” skriver rätten i sin motivering.

”Det sagda innebär att det överklagade beslutet strider mot lag och följaktligen ska upphävas”, konstaterar rätten avslutningsvis.

– Nu har rätten sagt sitt. Vi går vidare utifrån det. Vi finner oss i det, säger Ann Kajson Carlqvist, kommunstyrelsens ordförande (M) till Expressen och kryper till kors.

Motionen hette ”Handhälsningstvång innan nyanställning” och de var miljöpartisten Emil Samnegård som överklagade beslutet till förvaltningsrätten.