Prenumerera
Prenumerera
© SVT

3,6 miljoner har flytt Ukraina – Ygeman bedömer att Sverige behöva ta emot 300 000 flyktingar

Kriget i Ukraina kan bli mycket utdrag och ingen tyder på att Nato går in och försöker få till ett avgörande till Ukrainas fördel. et meddelade dess generalsekreterare Jens Stoltenberg redan i början av mars. Inget uttalande ifrån NATO:s ledning indikerar på att den hållningen har förändrats. Kriget kommer av allt att döma bli långvarigt och utdraget.

By Chabad Lubavitch – A Ukrainian Family Arrives in Israel, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115943461

I går intervjuades Sverige migrations – och integrationsminister, Anders Ygeman, i SVT:s debattprogram 30 minuter. Där poängterade han att flyktingkrisen kommer bli betydlig värre än vad migrationsverket först bedömde om kriget blir långvarigt.

Han menar att ungefär 20 000 tusen personer flytt till Sverige ifrån Ukraina redan nu.
Han jämförde mot krigen i Jugoslavien och i Syrien och då flydde ungefär 30 procent av befolkningen till västvärlden. Skulle situationen bli den samma i detta krig ”rör det sig om 12-13 miljoner” människor, menar han. Ygeman anser att Sverige ska ta sin del av ansvaret i relation till hur stor del av EU vi faktiskt är.

– Vi är lite mer än två procent av EU:s invånarantal och ungefär tre procent av EU:s ekonomi. Då hamnar vi runt 200 000 eller 300 000, säger Anders Ygeman i SVT.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har 3,6 miljoner människor flytt ifrån Ukraina.