Prenumerera
Prenumerera
By BASFPlantScience - originally posted to Flickr as Farm_Kartoffelfeld_Schweden, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11824426

4,5 procent inflation i februari – Livsmedelspriser driver på – LRF varnar för förvärrat läge

Den svenska inflationen har stigit till 4,5 procent i februari enlig SCB.

Marknadens hade inte förväntat denna kraftiga uppgång fullt ut och det är de stigande livsmedelspriserna som är en avgörande faktor bakom denna prisstegring.

”Livsmedelspriserna ökade på bred front i februari. Även om vi såg vissa tendenser till att livsmedelspriserna började stiga redan i januari, var det ett helt annat genomslag nu i februari”, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB på myndighetens hemsida.

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) menar att de höjda priserna på allt ifrån soja, foder, drivmedel och el påverkas böndernas kostnadsstruktur. Dessutom bedömer de att allt fler länder inför exportförbud för att skydda den egna självförsörjningen i rädsla för upptrappade konflikter i världen, efter att Ukraina kriget tagit många säkerhetspolitiska bedömer på sängen.

Redan i november förra året bedömde LRF att prisstegringarna var i görningen, vilket får de flest att inse att ukrainakriget spär på en redan problematisk situation kring svensk livsmedelsproduktion. Drivmedelspriserna, som redan var höga innan ukrainakriget, har länge varit en utmaning för aktörer inom den svenska jordbrukssektorn.

LRF:s riksordförande kommenterar situationen i Svenska Dagbladet.

”Bara i dag när vi satt i möte så kom det nya priser på gödning som är ytterligare 2,5 miljarder upp på totalkalkylen. Det är en oerhört dramatisk utveckling som slår väldigt hårt”, säger LRF:s förbundsordförande Palle Borgström till Svenska Dagbladet.

Värst är läget för de lantbrukare som producerar gris, ägg och kyckling, som är beroende av spannmål som blivit dyrare, menar LRF:s ledning.

Ukraina och Ryssland är stora världsexportörer och står tillsammans för omkring 30 procent av världens veteproduktion. Ukraina och Ryssland är dessutom stora världsexportörer av ätliga växtoljor, där dessa två länder sammantaget står för 80 procent av exporten av solrosolja till världsmarknaden.

På onsdagen meddelade Ukraina att de stoppar export av ett flerta spannmålsprodukter, såsom korn, kött och socker. Även Serbien och Ungern inför liknande begränsningar på sin export vilket givetvis höjer priser på livsmedlen Sverige.

Borgström ifrån LR vill se slopande skatter på drivmedel för att branschen ens ska ha en chans att överleva, säger han i SvD. Han menar att flera jordbruksverksamheter kommer gå omkull om inte kostnadskrisen stävjas på något vis av Sveriges politiker. Nedlagda jordbruksverksamheter kommer innebära tilltagande livsmedelsbrist och därmed högre priser för svenska konsumenter.