Prenumerera
Prenumerera

Frihetsrörelsens grundare Max Winter kommer att närvara vid helgens alternativa mediamässa

Max Winter är i grunden entreprenör och företagare. Han blev en offentlig person vid frihetsmarschen som genomfördes i Stockholm den 6 mars 2021, där Frihets – och Sanningsrörelsen i Sverige tog form med Max som upphovsman.

Frihetsrörelsen började som ett uppror mot coronarestriktionerna men samlade därpå en bredd av argument och grupperingar som ifrågasätter varför nationens grundlagar inte skyddar våra rättigheter och varför media enbart presenterar de politiskt korrekta argumenten. Frihet – och Sanningsrörelsen blev ett forum och ett utrop för alla de med en alternativ åsikt kring covid och restriktionerna. På sätt och vis symboliserar denna rörelse ett motstånd mot hela den smala åsiktskorridor som samhällseliten skapat för att skydda sina egna intressen.

Max Winter kommer att närvara vid Svenska Bok – och Media mässan nu i helgen, bland annat i en paneldebatt, men även som representant för det nybildade Partiet Rikslagen.

”Jag tycker att mediamässan är ett alternativ till etablerad media som hindrar diskussioner kring vissa frågor som etablissemanget upplever som jobbiga”, förklarar han för oss. ”Folk från höger till vänster är välkomna på mässan…vilket visar att mässan står upp för yttrandefrihet.”

”I höstas handlade mässan om just yttrandefrihet…helgens mediamässa kommer ha temat att granska makten”, säger han därpå. ”Detta är i linje med vad Partiet Rikslagen kommer ha som tema under valrörelsen 2022”.

För oss på Svenska Morgonbladet beskriver Max Partiet Rikslagen som frihetsrörelsens parlamentariska gren. Han är partiets politiske talesman och närvarar även vid Svenska Bok- och Mediamässan i egenskap av den rollen. Partiet har en tvärpolitiskt bredd och vill stå upp för de rättigheter som de anser borde vara absoluta med grundlagen som skydd.

Om någon vecka möter Max Winter den svenska staten i en rättstvist. Han bestrider de dryga bötesbelopp som staten kräver av honom för att han arrangerade demonstrationer i konflikt med de sammankomstbegränsningar som covid-restriktionerna medförde. Max kommer i rätten argumentera utifrån att en grundlagsskyddad rättighet, såsom demonstrationsfriheten, inte ska kunna underställa sig enskilda lagar.