Prenumerera
Prenumerera
Av Bengt Oberger - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21861713

Riksdagen tar ställning – kan bli ny folkomröstning om EU-medlemskap

Under våren kommer riksdagen att rösta om huruvida Sverige ska genomföra en folkomröstning gällandet vårt fortsatta EU-medlemskap.

Motionen som inkommit med denna intention ligger nu på konstitutionsutskottets bord och ska beredas inom kort. Därefter kommer riksdagen att debattera förslaget och rösta om det.

Sverige gick med i EU januari 1995 efter att en rådgivande folkomröstningen 1994 sade ja till det. En av Ja-sidans stora argument var att ett medlemskap skulle skapa bättre förutsättningar för handel mellan unionens övriga medlemsländer och Sverige. Kritiker menar dock att det EU som vi tackade ja till blivit alltmer överstatligt de senaste två decennierna och behandlar frågor långt bortanför den handelsrättsliga sfären. Därpå menar Eu-kritikerna att EU blivit allt mer centraliserat och börjat utmana andra sorters regelverk i medlemsländerna, däribland den svenska arbetsmarknadsmodellen samt regler kring jakt och skogsbruk.

Den politiska vilden, tidigare vänsterpartisten Amineh Kakabaveh, är den riksdagsledamot som inkommit med motionen. Hon driver den linje som Vänsterpartiet, såsom SD, inte längre står upp för. Kakabaveh har varit riksdagsledamot sedan 2008.

”Det brittiska folkets beslut att lämna EU belyser flera brister inom unionen och hur
odemokratiskt den är uppbyggd. Resultatet av rexit speglar EU:s djupa kris. Över hela
unionen har befolkningar upplevt hur EU-eliten har prioriterat euron och bankerna före
vanliga människors livsvillkor”, skriver hon i sin motion.

Hon ställer sig, ur ett vänsterperspektiv, kritisk till den liberalism som hon anser att EU ger upphov till, via sin argumentation i motionen.

Det tvärpolitiska partiet Swexitkoalitionen kommer att hålla ett torgmöte på Sergels torg i Stockholm den 5 mars klockan 15:00, enligt pressmeddeland. Motionsförfattaren Kakabaveh kommer att delta.