Prenumerera
Prenumerera

Ledande rådgivare till USA:s försvarsminister – vill få in mer ”mångfald” i militären

Bishop Garrison är en ledande rådgivare till USA försvarsminister Lloyd Austin.

Garrison förslår nu att den amerikanska militären behöver få mer ”mångfald, jämlikhet och delaktighet” vilket de facto betyder att han vill skapa bättre förutsättningar för HBTQ-personer, och etniska grupperingar som kanske inte ens identifierar sig med majoritetskulturen.

Han menar dock att en sådan policy inte skulle vara ett ”kulturkrig” utan ett sätt att göra USA:s armé starkare.

Uttalandena och förslaget framkom när denne höll ett tal hos Centret för amerikansk säkerhet. Där argumenterar han för att de behöver ”bredda talangpoolen” och markerar även att det är ett problem att människor ifrån minoritetsgrupper ofta lämnar militären innan de når de högre officersgraderna. Det amerikanska försvarsdepartementet hänvisar till talet på sin hemsida.

I en youtubevideo ifrån 2018 talar Garrison om hur han vill göra fler samhällsgrupper delaktiga i hela samhället. Han talar om att landet är vid en ”vändpunkt i historien” där fler ska kunna bli delaktiga i USA.

Försvarsminister Lloyd Austin är den som tillsatt Garrison och det är denne försvarsminister som under hösten 2021 aktivt jobbade med de amerikanska truppernas värdegrund för att avstyra så kallad högerextremism, rapporterar CNN.