Prenumerera
Prenumerera
By robin-root - https://www.flickr.com/photos/robin-root/222328805/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1195045

Energidebatten – Högerblocket skriver gemensamt debattinlägg – Andersson slår tillbaka

Partiledarna för M, KD, L och SD skrev en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet, för att partierna tillsammans vill utveckla och inte avveckla den svenska kärnkraften. Det är så de anser att Sverige ska hantera energipriserna och energiförsörjningen som just nu skapar debatt och oro, både hos näringslivet och hos hushållen.

I debattartikeln argumenterar de för att framtidens energibehov behöver hanteras genom en kombination av kärnkraft samt andra energiformer. De riktar skarp kritik mot den rödgröna regeringen för att ha lagt ner kärnkraftverk.

En stabil och ren elproduktion och el till rimligt pris är helt grund­läggande för att vi ska kunna klara klimat­omställningen och minska våra utsläpp. Till 2045 räknar man med att efterfrågan på ren el kommer att dubbleras gentemot i dag för att klara elektrifieringen av våra transporter och industri. Detta är en välkommen utveckling som inte bara kommer resultera i minskade utsläpp, utan även i framtidens jobb. Men då kommer vi behöva alla fossilfria alternativ: vind-, vatten-, och kärnkraft”, skriver de och menar att detta är ”vattendelaren inom klimatpolitiken”.

De fyra partiernas ledare säger att de vid maktskifte ska återställa en hållbar elförsörjning för att kunna fördubbla elproduktionen på 20 år.

I artikeln påstår de att energiförsörjningen blir sårbar av att vara beroende av ett så pass dynamiskt produktionssätt som vindkraft, där vädret så enkelt kan påverka. Det kommer att ”drabba svenska hushåll och företag negativt”, menar debattörerna.

Partierna lägger fram konkreta förslag i debattinlägget.

Det vill bland annat ”sätt upp målet att Sverige ska ha en helt fossilfri energi­försörjning. Dagens mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 bör ersättas med ett mål om fossilfri energi, där kärnkraften är en självklar del”.

Under kvällen genomfördes TV 4:s partiledardebatt. Där hettade det till sig gällande just denna fråga, mellan statsminister Magdalena Andersson och oppositionsledare Ulf Kristersson (M).

Andersson menar att de två kärnkraftverk som lades ner var för gamla och för dyra att renovera. ”Det är ju ägarna som valde att stänga två reaktorer…för att dom var gamla och för dyra för att renovera för att upprätthålla den höga säkerhetsstandard vi har i Sverige…”

Hon hänvisar till vindkraft som hon påstår ger billig el. Enligt Andersson driver Moderaterna en ”kampanj med manipulerade bilder mot havsbaserad vindkraft”. Hon anser det vara fel att misskreditera havsbaserad vindkraft som hon anser är en säker och resurssnål energikälla.