Prenumerera
Prenumerera
By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40086320

Tydligt uttalande mot NATO:s expansion från Peking och Moskva

Kinas president Xi Jinping och Vladimir Putin har, efter gårdagens möte i Beijing, undertecknat ett gemensamt uttalande där de motsätter sig NATO:s expansionsplaner.

Mötet mellan Putin och Xi innebär ytterligare ett steg i vad som verkar bli ett tätare samförstånd mellan Peking och Moskva. Politikerna menar dessutom att samarbetet kan bli brett: ”Det finns inga ”förbjudna” samarbetsområden” sades det, enligt Russia Today.

Det kinesiska utrikesministeriet påstår i ett utlåtande att de ”hade ett utbyte av åsikter om förbindelserna mellan Kina och Ryssland och en rad viktiga frågor som rör internationell strategisk säkerhet och stabilitet”.

Länderna vill att NATO respekterar andra länders suveränitet och att kallakriget mentaliteten som väst uppvisar måste bort.

Kina och Ryssland har under flera år arbetat med att utveckla ekonomi och handel länder sinsemellan.