Prenumerera
Prenumerera
© SCB

SCB-siffror tyder på att covid knappast var en pandemi – ingen överdödlighet 2021

Under 2020 ökade onekligen antalet dödsfall i Sverige i jämförelse mot förgående år. Statsepidemilog Anders Tegnell antog dock redan hösten 2020 att detta snarare kan ha varit en produkt av att influensen 2019 var så pass mild att en hel del väldigt hälsomässigt svaga personer överlevde den och att Sverige därmed hade en större mängd individer som var mottagliga för allvarliga covid-infektioner. Han fick stöd för sin teori ifrån flera andra forskare.

Under 2020 dog 98 124 personer i Sverige, enligt Statistiska centralbyrån. Det är bara några tusen fler än året dessförinnan. Detta tyder på att corona inte är en pandemi, utan i värsta fall en lite kraftigare influensa.

För 2021 har 91 541 dödsfall inrapporterats, enligt färska siffor ifrån SCB. Dödsfallsstatistiken är återigen där den var innan coronahysterin. Att vi ser en viss trenduppgång av årliga dödsfall över tid är inte underligt då landet har en åldrande befolkning, vilket betyder att en allt större andel av vår befolkning är mer känsliga för fysiska åkommor för varje år som går. Dessutom har Sverige importerat hundratusentals människor med sämre hälsoförutsättningar, vilket också kan påverka statistiken.

Media har vid flera tillfällen dragit paralleller mellan corona och den Spanska sjukan som historiker benämner som en pandemi. Sverige hade då en befolkning på knappt 6 miljoner 1918 och av Spanska sjukan dog nästa 40 000 personer på två år, vilket skulle motsvara en ungefärlig dödssiffra på 70 000 personer idag. Att kalla covid för en pandemi är därmed historielöst och högt oseriöst.

Kolata, Gina (2000). Spanska sjukan : historien om den stora influensaepidemin 1918 och sökandet efter det virus som orsakade den. ISBN 978-91-518-3775-8