Under kvällen skildrade Svenska Morgonbladet hur Exakt24 granskade en skola i Göteborg som anställde en våldsdömd vänsterextremist, Elias Tångvik.

Under granskningsprocessen kontaktar Exakt24:s Christian Peterson skoladministrationen för att få reda på vilken årskurs Elias Tångvik arbetar med.

Reidun Ro Stern är ansvarig för Gustaviskolans administration och Christian talade med henne. Efter en stunds samtal frågar hon vem det är hon talar med. Christian uppger sitt namn trots att han enligt svenskt lag inte behöver göra det när han begär ut en allmän handlingar.

”Elias då, vilken klass har han, frågar Christian därpå.

”Varför undrar du det, frågar Reidun Ro Stern.

”Du har inte rätt att fråga mig varför jag undrar det, jag begär ut en allmän handling som du är skyldig att svarar på”, svarar han henne distinkt.

Efter denna markering får Christian svar på sin fråga. Den brottsdömde mannen har han om årskurs 4.

Tryckfrihetsförordningen är väldigt tydlig med att den som begär ut allmänn handling har rätt att vara anonym. Ändå frågar skoladministratören på Gustaviskolan vem hon talar med och varför han söker viss information. Detta är besynnerligt då lagen markerar att en myndighet aldrig får efterforska syftet till varför en allmän handling begärs ut.

”I Sverige har var och en rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter (2 kap. 1 § TF). Den som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym. En myndighet får inte lov att efterforska vem personen som begär ut allmänna handlingar är eller vilket syfte hen har med sin begäran.