Prenumerera
Prenumerera
By robin-root - https://www.flickr.com/photos/robin-root/222328805/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1195045

Grön ideologi och politiska reformer har försvårat svensk kärnkraft

Vid folkomröstning om kärnkraft 1980 hade väljarna tre alternativ. Ur ett demokratiskt perspektiv borde det varit fyra alternativ, eftersom alla tre de facto var ett nej-alternativ till kärnkraften, dock med olika tidskrav för avveckling.

Då som nu finns det oenighet. Motstånd till kärnkraft, grundar sig till en stor del på Miljöpartiet de gröna, som bildades 1981 och växte fram som en miljö- och fredsrörelse som sedermera blev en stark proteströrelse mot kärnkraft.

Nämnas kan, att Centerpartiet också var stor motståndare till kärnkraften och tiden före reaktorn i Barsebäck togs i drift 1975, lovade Sveriges statsminister Thorbjörn Fälldin (C) att den aldrig skulle få tas i bruk.

Under åren har ”grön” ideologi och politiska reformer med olika strategier införts för att försvåra svensk kärnkraft. En ansökan om tillstånd lämnandets in av Vattenfall 2012 för utbyggnad med en till två reaktorer vid kärnkraftverket i Ringhals, som efter valet 2014 lades till handlingarna utan åtgärd av S/MP regeringen.

Skatt har infört, på termisk effekt (effektskatt) 2014–2018, där skatten betaldes av innehavare av tillstånd att driva kärnkraftsreaktorn. Effektskatten subventionerar andra energislag och är den indirekta orsaken till att det blev olönsamt att i framtiden driva svensk kärnkraft.

Kärnkraften har dessutom motarbetats genom höjda avgifter och säkerhetskrav. Gruvnäring har därpå motarbetats, då förbud har införts för brytning och anrikning av uran. Fungerande kärnkraftsreaktorer har stängts i förtid, på grund av för hög tilltro till väderberoende elproduktion.

Sällan nämns något negativt om vindkraft i den politiska debatten, som bland annat vid uppförande av landbaserade vindkraftverk, medför enormt stora ingrepp i mark och natur.  .
Vad som däremot oftast nämns i miljödebatten är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, ett märkligt påstående som saknar total verklighetsförankring!

Däremot går det att minska utsläppen, men aldrig till noll.
Ofattbart är hur en del folkvalda politiker kan påstå att Sverige är ett av världens rikaste länder, när vi inte ens klarar av våra egna samhällsproblem, med bland annat en utbredd fattigdom som blir allt kännbarare när energipriserna går upp.

Boo Nilsson