Prenumerera
Prenumerera
By AndrewRm - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4493945

Ny myndighet för mänskliga rättigheter – obskyr vänsterlakej i styrelsen

Institutet för mänskliga rättigheter är en helt ny myndighet som har inrättats från och med idag. Beslutet togs av regeringen den 1 april 2021. Myndigheten sorteras under Arbetsmarknadsdepartementet och hamnar under jämställdhetsministerns ansvarsområde. Sätet finns i Lund.

När beslutet togs var miljöpartisten Märta Stenevi jämställdhetsminister och hon var väldigt positiv och troligtvis en av de drivande krafterna bakom beslutet.

– Jag är mycket glad att vi idag kunnat fatta beslut som innebär att institutet för mänskliga rättigheter börjar sättas upp i praktiken. Att få ett institut på plats som kommer kunna följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige är av stor betydelse, kommenterar jämställdhetsminister Märta Stenevi i ett pressmeddelande på regeringens hemsida från 1 april 2021.

I verksamhetens styrelse sitter nu Annika Jyrwall Åkerberg som är styrelsens senior legal advisor, enligt regeringen hemsida. Hon har en obskyr bakgrund inom rörelsen Civil Rights Defenders. Denna organisation hetsar bland annat mot Vladimir Putin via facebookinlägg. När feministiskt initiativ klev in i styrande ställning i Stockholms stad 2014 lyftes hon även fram som del av ett då nyinstiftat råd i staden, Rådet för mänskliga rättigheter, tillsammans med RFSL-toppen Ulrika Westerlund som är känd för att ha varit regeringen utredare för att stärka transsexuellas rättigheter. (SOU 2017:92)

Syftet med Institutet för mänskliga rättigheter är att ”främja och skydda de mänskliga rättigheterna på nationell nivå”. Av allt att döma innebär detta att se till att Sverige följer Europakonventionen när det kommer till bland annat asylområdet, HBTQ-frågor mm, enligt regeringen.

Institutet ska lämna förslag till regeringen om reformer och åtgärder som kan behövas för att främja just dessa rättigheter som alldeles för ofta använd för att slå på just heteronormen och kulturell homogenitet i Europa.

Det nya institutet ska emellertid inte pröva enskilda klagomål om kränkningar av rättigheter, exempelvis huruvida krav på vaccinationsintyg är ett brott mot rättighetsdeklarationer som Sverige undertecknat. Den som vill klaga på exempelvis olika rättighetsinskränkningar får således även fortsättningsvis vända sig till allmän domstol eller Diskrimineringsombudsmannen, DO.