Prenumerera
Prenumerera
© Patrik Svedberg, Personerna i bilden har ingen koppling till artikeln

Domare i förvaltningsrätten dömde till Skatteverkets fördel – blev kort därefter chef på myndigheten

En kvinnlig domare i förvaltningsrätten dömde till Skatteverkets fördel, någonting hon gjort en hel del den senaste tiden. Sex dagar efter en av dessa domar fick hon en chefstjänst hos Skatteverket.

Ett 40-tal domar, där företagare och enskilda har drabbats av detta jäv, har upphävts. ”Det är en rättsskandal”, säger advokat Nils Sköld, som tillsammans med Advokatsamfundet påstår att opartiskheten i rättssystemet undermineras, enligt TN.

Enligt kammarrätten förelåg ”särskilda omständigheter som är ägnade att rubba förtroendet för domarens oberoende och opartiskhet i objektiv mening”. Jäv har därför förelegat enligt Kammarrätten i Stockholm och ett flertal skattemål behöver omprövas.

Redan 2020 markerade Högsta domstolen mot en domare som hade fått chefsbefattning hos Skatteverket i nära anslutning till att skattedomar slutgiltigen skulle avgörande i rätten.

Högsta domstolens beslut hfd-2020-ref.-16(2)